Integratieve Kind-en Jeugdpsychotherapie (1 jaar)

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het begeleiden van kinderen en jongeren

kind-en jeugdtherapie opleiding
 • Algemeen
 • Programma
 • Voor wie
 • Praktisch
 • Hoofddocent

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het begeleiden van kinderen en jongeren.

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal . Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan begeleidingsattitudes, methodieken en vaardigheden aangeleerd. Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/de jongere te stimuleren.

De cursisten worden intensief gevormd via een theoretisch kader en ervaringsgerichte lessen waarin methodieken en vaardigheden getraind worden. Daarnaast dienen de cursisten individuele opdrachten en intervisies te houden.

Binnen een stage-opdracht dienen cursisten aangeleerde methodieken te oefenen. Cursisten die het getuigschrift ‘ Bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie’ wensen te behalen dienen een gesuperviseerde praktijkstage ( 25 à 30 uur) en supervisie (7 sessies) te doen. Daarnaast moeten ze ook een stageverslag en groeimap indienen.

De opleiding omvat 10 opleidingsdagen. Telkens zaterdagen van 09.00 tot 17.30 u.

De opleidingsdocenten zijn Ine De Deken, Philippe Vrancken, Isa De Schuyteneer, Leen Mavaue, Fien Daels

De opleidingsverantwoordelijke is Didier Vanhee.

Inhoud

 • De opleiding omvat 5 modules:
  1. Theoretische module: Levenslooppsychologie · Ontwikkelingsstoornissen ( ADHD, ASS, DCD, dyspractie) · Hechting – verbondenheid
  2. Methodisch handelen: Begeleidingsplan – behandelingsplan opmaken · Therapeutisch proces
  3. Sociaal-emotioneel begeleiden: Rouw · Echtscheiding · Weerbaarheid · Zelfbeeld · Vertrouwensrelatie · Sociale vaardigheden · Seksualiteit / grensoverschrijdend gedrag · Gevoelens · KOPP
  4. Begeleidingstechnieken: Oudergesprekken · Speltechnieken · Relaxatietechnieken · Gesprekstechnieken · Tekeningen · Duplo
  5. Praktijk: 15 uur intervisie · 25 à 30 uur Stage · 7 uur supervisie (minstens 3 individueel bij stagementor) · 1 eindevaluatie bij stagementor: voorbereiding evaluatie stage + supervisie. Cursisten kiezen een mentor uit de docenten van de opleiding.

Lesdata

De lessen gaan door op zaterdagen van 9u tot 17u30

LesDatumThemaDocent
 1 oktober 2022Academische opening - Gent 
18 oktober 2022Kennismaking – Inleidende oefening - OntwikkelingspsychologieIne
212 november 2022OntwikkelingsstoornissenPhilippe
310 december 2022Intake – Belevingsonderzoek bij kinderen – Oudergesprekken en opvoedingsondersteuningIne
414 januari 2023Duplo-methodiek – Contextuele therapie bij kinderenIsa
504 februari 2023Duplo 2Isa
604 maart  2023Inleiding in de speltherapie - OefeningenIne
725 maart 2023Creatieve speltechniekenFien
 22 april 2023Jaarlijks symposium 
806 mei 2023SandplayLeen
917 juni 2023Aan de slag met SOVA bij kinderen en jongerenIne
1024 juni 2023Jongeren en seksualiteit – kindertherapie in de praktijk - OefeningenIne

 

Psychotherapeuten in het werkveld of in opleiding of geïnteresseerden. De cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Prijs

€1.950 - middels KMO portefeuille krijgt u tot 30% terugbetaald

Locatie

AIHP Oost-Vlaanderen
Frans De Potterstraat 23, 9840 De Pinte

Didier Vanhee

Tel: +32 496/84.54.71
E-mail: vanheedidier@gmail.com

 

 

 

INSCHRIJVEN

"Never stop learning, because life never stops teaching"

Schrijf in

*Geen vooraf betaling nodig *Beperkte plaatsen beschikbaar