Opleiding Psychotherapeut

De MASLOW PRIJS 2022 werd op 23/04 uitgereikt aan

Prof. Dr. Dirk De Wachter

Onderaan deze pagina kunt u de lezing herbekijken.

Onze huidige samenleving heeft grote nood aan ondersteuning van het psychisch welzijn. Therapeuten zetten zich daar dagelijks voor in en de therapieopleiding aan de AIHP vormt hiervoor de ideale basis.

Wettelijkheid: De Federale Adviesraad zal de FOD Volksgezondheid adviseren, buiten de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de artsen, een bijkomende categorie ondersteunende gezondheidszorgberoepen, in de wetgeving mee op te nemen. De huidige wet heeft hiervoor een ‘opening’.

  • Graag delen we met jullie de chronologische ontwikkelingen en al onze info betreffende de Belgische wetgeving m.b.t. psychotherapie: Klik hier

AIHP Nieuws

Suïcidale Ideatie – Suïcidepoging – Suïcide

Onder jongeren (tussen 10-17) is suïcide de belangrijkste doodsoorzaak.…

DSM in vraag gesteld! Van psychotherapie naar recontextualisatie.

Jim van Os. In de geestelijke gezondheidszorg wordt veel met…

Tweedejaars psychotherapie op studiereis naar Senegal

Van 7 tot 13 februari zijn de tweedejaars studenten psychotherapie…