Opleiding Psychotherapeut

Vanaf academiejaar 2021-2022 wordt het

Postgraduaat in de Integratieve Humanistische Psychotherapie

georganiseerd in samenwerking met onze partner

Lees de instapvoorwaarden hier.

Onze huidige samenleving heeft grote nood aan ondersteuning van het psychisch welzijn. Therapeuten zetten zich daar dagelijks voor in en de therapieopleiding aan de AIHP vormt hiervoor de ideale basis.

Wettelijkheid: De gepubliceerde wet die heden door de Federale Adviesraad wordt bestudeerd ter uitvoering, zal bepalen wie gemachtigd zal zijn om psychotherapeutische verrichtingen te mogen stellen. De wet laat echter veel ruimte voor interpretatie en ook juridisch wordt dit nu door o.a. de Belgische Vereniging voor Psychotherapie, verder bekeken. Daarom kunnen veranderingen in de wetgeving aangaande de bescherming van de betiteling psychotherapeut en het beroep van psychotherapeut of wie gemachtigd zal zijn om psychotherapeutische verrichtingen te mogen doen, ervoor zorgen dat er mogelijks aanpassingen komen in het opleidingscurriculum of dat er zal worden geopteerd voor overgangsmaatregelen. Van zodra er overheidsbeslissingen worden genomen, zullen wij u meteen op de hoogte brengen. De AIHP is lid van de Belgische Vereniging voor Psychotherapie, deze laatste beroepsvereniging is zeer actief in de juridische opvolging van de huidige ‘grijze’ wetgeving.

  • Graag delen we met jullie de chronologische ontwikkelingen en al onze info betreffende de Belgische wetgeving m.b.t. psychotherapie: Klik hier
  • Info aangaande de BTW vrijstelling voor (psycho)therapeuten: Lees hier

AIHP Nieuws

AIHP in partnerschap met NFG

De NFG - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - is een van…

EMDR

Internationale artikelen over EMDR Baek et al…

Psychofarmaca Nieuws

Na lange tijd komt in België voor het eerst, naast methylfenidaat…