De Raad van Bestuur van de AIHP heeft beslist om na afloop van het huidige ISO 9001:2015 certificaat op 14/02/2024, dit certificaat niet meer te verlengen. Tot dan blijven de geldige documenten beschikbaar ter inzage.

Met betrekking tot onze ISO 9001:2015 kwaliteitscertificatie stellen wij volgende documenten, voor u, open ter inkijk.

Ook onze klachtenprocedure kunt u hier raadplegen.

KLACHTENPROCEDURE

  1. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden overgemaakt. U download onderstaand document op uw computer, vult het in en u mailt het door naar mailadres philippe.vrancken@telenet.be
  2. De kwaliteitsmanager agendeert de klacht op de eerstvolgende Bestuursvergadering.
  3. Naar de klant die de klacht initieerde, geschiedt er een terugkoppeling van de klachtbespreking/corrigerende maatregelen, uiterlijk 5 werkdagen na de Raad van Bestuur, waarop de klacht werd geagendeerd.