BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOTHERAPIE vzwwww.abp-bvp.be

RKG – REGIONALE KWALITEITSGROEP – ANTWERPEN

Permanente Vorming Psychotherapie

De Regionale Kwaliteitsgroep Antwerpen van de ABP-BVP organiseert in samenwerking met de A.I.H.P. vzw (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw) 3 avondbijeenkomsten van 19.00 tot 22.00 u. met als thema:

VOORBIJ GOED EN KWAAD

Beroepsethiek in de psychotherapeutische praktijk

Ilse Van De Putte, geboeid door deze materie, neemt u mee in een verhaal van waarden, formele en juridische aspecten en ethische dilemma’s waarmee u ontegensprekelijk te maken krijgt in uw psychotherapeutische praktijk. Zij benadert aspecten zoals integriteit, beroepsgeheim versus discretieplicht, de kwaliteitswet, de patiëntenrechten en de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de individuele psychotherapeut. Ilse werkt met concrete voorbeelden ter verduidelijking van de ethische ‘richtlijnen’ en er wordt veel ruimte gelaten voor casuïstiek, persoonlijke overschouwing en overleg met peers. Een syllabus behoort tot het werkmateriaal.

Deze activiteit wordt door de ABP-BVP geaccrediteerd:

 • 9 punten – intervisie/intervision
 • 3 punten – supervisie/supervision
 • 9 punten – CPD – Continuous Professional Development 

 Na het volgen van deze 3 samenkomsten ontvangt u een certificaat.

Deze activiteit vindt plaats in de opleidingslokalen van de AIHP vzw, Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel. Er worden u warme en koude dranken en versnaperingen aangeboden.

Data:

 • donderdag 27/10/2022 van 19.00 – 22.00 u.
 • donderdag 17/11/2022 van 19.00 – 22.00 u.
 • donderdag 15/12/2022 van 19.00 – 22.00 u.

Deelname: 250 € (middels KMO-p subsidie bedraagt uw eigen deelname 58 € per sessie) – ons erkenningsnummer is KMO-p DV.O215675

DEELNEMEN


 1. U vult dit formulier volledig in en verstuurt het.
 2. U ontvangt van ons een elektronische factuur.
 3. U wenst gebruik te maken van de KMO-p subsidie – Het erkenningsnummer van de AIHP vzw bij de pijler opleiding is: DV.O215675 (de O is een letter)
  1. U vraagt de KMO-p subsidie aan, uiterlijk 14 kalenderdagen na de eerste opleidingsdag.
  2. U stort (binnen de aangeboden tijd) uw deel in de virtuele KMO-p portefeuille.
  3. De overheid subsidieert bij tot het volledige bedrag.
  4. U stort het volledige bedrag door naar de AIHP met vermelding van uw factuurnummer.
 4. U wenst geen gebruik te maken van de KMO-p subsidie:
  1. U betaalt de factuur met vermelding van uw factuurnummer.

De kostprijs van een AIHP vzw opleiding is niet onderhevig aan de BTW. Indien u een KMO-p subsidie aanvraagt, vraagt u dit aan voor het volledige bedrag. Trek er geen BTW van af!

Centraal rekeningnummer van de AIHP vzw: BE97 9796 2119 2449ARSPBE22

INSCHRIJVINGSFORMULIER PERMANENTE VORMING PSYCHOTHERAPIE - AIHP KMO-P ERKENNINGSNUMMER DV.O215675