Elektronische evaluatie van een opleidingssessie

Vul a.u.b. onderstaande korte evaluatie in, na een opleidingssessie. De evaluatie wordt, ter verwerking, verstuurd naar de vestigingsverantwoordelijke.

Vul je naam in – Duid je vestiging aan – Kies uit de kalender de datum van de opleidingsdag – Maak 4 keer een keuze tussen zeer goed/goed/voldoende/onvoldoende – Suggesties ter verbetering zijn steeds welkom – VERZEND

Evaluatieformulier

Supervisies - Groepssupervisies en Practica

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

De AIHP heeft een erkenning voor VOV – Vlaams Opleidingsverlof voor de opleiding Psychotherapie voor 75 uren per academiejaar. Bevraag uw vestigingsverantwoordelijke.

AANVRAAG TRIMESTRIEEL ATTEST 3

Indien u van educatief verlof geniet, dan moet u op het einde van elk trimester (Kerstmis, Pasen, eind juni) een attest bij uw werkgever binnenbrengen met uw aanwezigheden/afwezigheden. De AIHP maakt dit attest op, op basis van uw aanwezigheden/afwezigheden.

U bent zelf verantwoordelijk om dit attest tijdig aan te vragen.

Klik op het icoon om naar het aanvraagformulier te gaan.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

De AIHP heeft een erkenning (beslissingsdatum 05/05/2014) voor Educatief Verlof voor de opleiding Psychotherapie, bij Paritair Comité 331 in de categorie Beroepsopleiding. Bevraag uw vestigingsverantwoordelijke.

Supervisie format WERKVERSLAG (FOR-055)

download: hier

U dient dit document te downloaden, in te vullen vóór de supervisie en door te mailen naar uw supervisor (of minstens mee te nemen op uw supervisie).

Supervisie format REFLECTIEVERSLAG (FOR-056)

download: hier

U dient dit document te downloaden, in te vullen na de supervisie en door te mailen naar uw supervisor (of minstens mee te nemen op uw volgende supervisie).

STAGE EN STAGEDOCUMENTEN

Download de documenten, vul ze in en geef ze af aan uw vestigingsverantwoordelijke.

RICHTLIJNEN SCRIPTIE EN POSTERPRESENTATIE

Richtlijnen Scriptie en Posterpresentatie

LEERDOELSTELLINGEN EN MODELVRAGEN

Leerdoelstellingen en Modelvragen Psychotherapie

LITERATUUR EN TAKEN

Literatuur en Taken

CASUÏSTIEK

BA – POLIS AMMA

B.A. polis AMMA