Practica

Om meer praktijk-/oefenmomenten in kleinere groep in te lassen, worden practica gepland die zeer sterk bijdragen tot uw professionaliteit. Tijdens deze practica wordt geen nieuwe theorie aangeboden. Er worden enkel gesprekstechnieken geoefend. Deze practica staan ook open voor afgestudeerden en praktiserende psychotherapeuten.

Voor studenten zijn 3 practica per jaar zijn verplicht. Practica zijn uitzonderlijk goede momenten om de theorie in praktijk om te zetten. Tijdens een practicum houden we gesprekssimulaties tussen een psychotherapeut en cliënt (met een echte klacht). Een practicum kan thema gebonden zijn. Tijdens één practicum kunnen twee therapeuten en twee cliënten aan bod komen. Gedurende het gesprek (wat kan worden geregistreerd op video) wordt feedback gegeven door de supervisor en de observatoren.

Even wat praktische informatie: 

 • elk practicum duurt 2,5 uur
 • deelname aan een practicum telt, voor alle deelnemers, mee als 3 intervisie-uren en als gesuperviseerde klinische praktijkvoering
 • de studenten die tijdens het practicum als therapeut fungeren, kunnen dit laten meetellen als 1 supervisie-uur
 • eerstejaars fungeren in eerste instantie als observatoren (tot de module MPA werd gedoceerd)
 • het minimum aantal deelnemers voor een practicum is 3
 • tot 5 deelnemers begeleidt 1 supervisor het practicum
 • vanaf 6 deelnemers begeleiden 2 supervisoren het practicum (elk een groepje van 3)
 • deelname aan een practicum bedraagt 1 supervisievoucher per deelnemer voor de 2,5 uur
 • de vouchers kunnen worden vergoed middels de KMO-p, waardoor u overheidssubsidie geniet
 • practica kunnen thematisch gericht zijn (het thema wordt dan op voorhand meegedeeld; bv. extra oefeningen op focusing, MPA, …)

DATA EN LOCATIE PRACTICA

Klik op het icoon om u voor een practicum in te schrijven.

AANVRAAG BETAALD EDUCATIEF VERLOF

De AIHP heeft een erkenning (beslissingsdatum 05/05/2014) voor Educatief Verlof voor de opleiding Psychotherapie, bij Paritair Comité 331 in de categorie Beroepsopleiding. Download het document, vul het in, druk het af en bezorg het aan je vestigingsverantwoordelijke.

AANVRAAG TRIMESTRIEEL ATTEST 3

Indien u van educatief verlof geniet, dan moet u op het einde van elk trimester (Kerstmis, Pasen, eind juni) een attest bij uw werkgever binnenbrengen met uw aanwezigheden/afwezigheden. De AIHP maakt dit attest op, op basis van uw aanwezigheden/afwezigheden.

U bent zelf verantwoordelijk om dit attest tijdig aan te vragen.

Klik op het icoon om naar het aanvraagformulier te gaan.

Supervisiedocument

Download het document, druk het af en laat het invullen en afstempelen bij elke supervisie.

Bestel op voorhand uw Supervisie Vouchers via de header SV VOUCHERS op de homepage.

Supervisie format WERKVERSLAG (FOR-055)

download: hier

U dient dit document te downloaden, in te vullen vóór de supervisie en door te mailen naar uw supervisor (of minstens mee te nemen op uw supervisie).

Supervisie format REFLECTIEVERSLAG (FOR-056)

download: hier

U dient dit document te downloaden, in te vullen na de supervisie en door te mailen naar uw supervisor (of minstens mee te nemen op uw volgende supervisie).

STAGE EN STAGEDOCUMENTEN

Download de documenten, vul ze in en geef ze af aan uw vestigingsverantwoordelijke.

RICHTLIJNEN SCRIPTIE EN POSTERPRESENTATIE

Richtlijnen Scriptie en Posterpresentatie

LEERDOELSTELLINGEN EN MODELVRAGEN

Leerdoelstellingen en Modelvragen Psychotherapie

LITERATUUR EN TAKEN

Literatuur en Taken

CASUÏSTIEK

BA – POLIS AMMA

B.A. polis AMMA

  SPECIFIEKE INFORMATIE PER OPLEIDINGGROEP OF PER JAAR (GECODEERDE DOCUMENTEN)
  Vraag uw vestigingsverantwoordelijke om de Paswoorden
4-jarige opleidingen