Individueel Supervisie Traject – Groepssupervisie Traject – Practicum

De PPT met audio vind u HIER (even geduld, u wordt doorgeschakeld, klik dan VIEW en Play From Beginning)

De PPT in pdf vind u hier: 02-Supervisie en Practicum Traject

De AIHP biedt u 3 trajecten aan:

1. een INDIVIDUEEL SUPERVISIE TRAJECT

2. een GROEPSSUPERVISIE TRAJECT

3. het PRACTICUM TRAJECT

Onderstaande trajecten bepalen de opgelegde minima. Het staat studenten steeds vrij om meer individuele supervisies, groepssupervisies en/of practica te volgen.

1. INDIVIDUEEL SUPERVISIE TRAJECT

 • benaming opleiding: Individueel Supervisie Traject
 • n sessies: 5 uren
 • trajectduur: tussen 01/09 en 31/08
 • startdatum: te bepalen tussen supervisee en supervisor
 • accreditatie: 1 stempel per uur
 • prijs: 300 €

werkwijze KMO-p subsidie:

1. u legt een eerste datum vast met een supervisor

2. u doet uw KMO-p aanvraag via de website met duidelijke vermelding van de startdatum (eerste afspraak met een supervisor); dit document geldt als bindende cursistenovereenkomst

3. uw aanvraag via de website dient tijdig te gebeuren want u moet uw KMO-p aanvragen binnen de 14 kalenderdagen na de eerste supervisiedatum

4. er wordt u enkele dagen na uw aanvraag via de website, een elektronische factuur doorgemaild samen met een gehandtekende en afgestempelde kopie van de cursistenovereenkomst

5. u vraagt uw KMO-p aan via VLAIO (uiterlijk 14 kalenderdagen na de eerste supervisiedatum)

6. bij de aanvraag van een KMO-p en betaling van de KMO-p vermeldt u steeds uw factuurnummer

7. u downloadt via de website het ISRED (Individueel Supervisie Registratie en Evaluatie Document)

8. u laat dit document bij elke supervisie dateren en afstempelen door de supervisor

9. u handtekent ook het formulier en u noteert op het document een evaluatie betreffende  de supervisie

10. de supervisor legt u een aanwezigheidsdocument voor ter ondertekening van uw aanwezigheid

11. op basis van dit document kan de supervisor door ons worden uitbetaald

12. op het einde van het academiejaar (31/08) overhandigt u aan uw vestigingsverantwoordelijke uw ISRED

13. bij een volledig ingevuld ISRED ontvangt u een certificaat

werkwijze NIET KMO-P SUBSIDIE: dezelfde als de voorgaande maar u betaalt privé

DOCUMENT: 03-ISRED – Individueel Supervisie Registratie en Evaluatie Document

2. GROEPSSUPERVISIE TRAJECT

 • benaming opleiding: Groepssupervisie Traject
 • n sessies: 4 (elke sessie 3 uren, dus in totaal 12 uren)
 • een sessie groepssupervisie bedraagt dus steeds 3 uren
 • de sessies vinden steeds plaats bij dezelfde supervisor
 • trajectduur: tussen 01/09 en 31/08
 • n deelnemers: steeds 4 (niet meer, niet minder)
 • startdatum: te bepalen tussen supervisees en supervisor
 • accreditatie: 1 stempel per uur, dus per sessie 3 stempels
 • prijs: 400 €

werkwijze KMO-p subsidie:

* dezelfde als bij het Individueel Supervisie Traject maar u downloadt het GSRED (Groepssupervisie Registratie en Evaluatie Document), hetwelk de supervisor dateert en per groepssupervisie 3 keer afstempelt; ook u handtekent steeds het formulier

werkwijze NIET KMO-P SUBSIDIE: dezelfde als de voorgaande maar u betaalt privé

DOCUMENT: 04-GSRED – Groepssupervisie Registratie en Evaluatie Document

3. PRACTICUM

 • benaming opleiding: Practicum
 • n sessies: 4 (elke sessie 3 uren, dus in totaal 12 uren)
 • trajectduur: tussen 01/09 en 31/08
 • n deelnemers: steeds 4 (niet meer, niet minder)
 • startdatum: te bepalen tussen deelnemers en begeleider
 • accreditatie: 1 stempel per uur, dus per practicum 3 stempels
 • prijs: 400 €

werkwijze KMO-p subsidie: dezelfde als bij het Individueel Supervisie Traject maar u downloadt het PRED (Practicum Registratie en Evaluatie Document), hetwelk de supervisor dateert en per practicum 3 keer afstempelt; ook u handtekent steeds het formulier

werkwijze NIET KMO-P SUBSIDIE: dezelfde als de voorgaande maar u betaalt privé

DOCUMENT: 05-PRED – Practicum Registratie en Evaluatie Document

PRESENTATIE MET UITLEG

Supervisie en Practicum Traject - deze aanvraag is bindend en dient als cursistenovereenkomst - u ontvangt hiervan een kopie