De GDPR heeft meer implicaties op de zelfstandige psychotherapeut of de psychotherapeutische groepspraktijk dan we op het eerste zicht dachten.

Psychotherapie valt immers onder de gezondheidszorgberoepen die ‘zeer gevoelige gegevens’ van patiënten verwerkt en opslaat.

Wilt u GDPR-correct handelen en in orde zijn met de huidige EU-wetgeving, volg dan onze bijscholingsdag en u bent helemaal reglementair.

We belichten de data die u registreert, hoe u deze verwerkt en opslaat. Tevens leren we u hoe te handelen bij een ‘data-lek’.

We voorzien in talrijke templates die meteen kunnen worden ingevuld, en in anamnestische vragenlijsten en privacy documenten die u meteen in uw praktijk kunt implementeren.

Groepspraktijken van 5 of meer therapeuten worden aanzien als ‘grootschalig’ en dienen te voldoen aan de DPO (Data Protection Officer) regelgeving. Ook hier geven we alle uitleg om u conform de EU-wetgeving te gedragen.

  • nieuwe data worden gepland (van 10.00 – 16.00 u.)

Prijs: 300 € (30% subsidie middels KMO-p)

Nadien ontvangt u van ons een GDPR certificaat van opleiding en heeft u een volledig GDPR dossier voor uw praktijk.

INSCHRIJVEN KLIK HIER

Infofilmpje:

https://www.psychology-integration.eu/2018/08/werkt-u-al-gdpr-conform/