PSYCHODRAMA (3-daagse)

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid (Oscar Wilde).

3-daagse ervaringsgroep voor therapeuten en zorgverleners rond de mogelijkheden van psychodrama en werken in de ruimte als therapeutische methodiek om met kinderen, jongeren en volwassenen naar buiten te brengen wat binnenin leeft.

Psychodrama is een therapievorm waar we ‘hier en nu’ situaties, innerlijke beelden, verlangens, onafgewerkte situaties, spanningen, conflicten, … gaan uitzetten in de ruimte en op een andere manier gaan verkennen. Op een veilige manier gaan we in plaats van te ‘praten over’, ‘voelen in’.

De focus gaat naar het aanleren en inoefenen van de methodieken zodat jij als zorgverlener de nieuwe tools onmiddellijk kan implementeren in je praktijk. We richten ons op een specifieke vorm van psychodrama, nl. stoelenwerk dewelke één op één inzetbaar is.

Verschillende methodieken uit stoelenwerk, de voornaamste begrippen en hoe je deze methodiek heel praktisch kan toepassen in je praktijk, komen uitgebreid aanbod. Omwille van de werkbaarheid en om de veiligheid in de groep te kunnen garanderen, is het aantal deelnemers beperkt tot 8.

Praktisch: Deze ervaringsgroep richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden: hulpverleners, therapeuten, coaches, … die al jaren in het vak staan, of net gestart zijn, ongeacht de doelgroep waar je je naar richt of het kader waarbinnen je werkt.

  • uitgesteld tot nader te bepalen datum

Docent: Nancy Baecke

Prijs: € 600