Opleiding in de Integratieve (Humanistische) Psychotherapie

De AIHP vzw organiseert ondertussen al meer dan 40 jaar een professionele opleiding Psychotherapie. Deze is heden, geaccrediteerd door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.). 

Onze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Onze opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand beeldregistratie en video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren.

De AIHP streeft naar de leermethodiek ‘flipped classroom‘ waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen (alleen of met peers). Het organiseren van webinars (online seminars) hoort tot onze doelstellingen.

Onze opleiding tot Integratief – Humanistisch Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen (zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België) in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de Federale Adviesraad.


Voor onze opleiding in de Integratieve (Humanistische) Psychotherapie kunt u kiezen uit drie vestigingsplaatsen:

 • Antwerpen: Zoersel
 • Oost-Vlaanderen: Gent
 • West-Vlaanderen: Koekelare

Praktisch:

 • Elke vestigingsplaats hanteert hetzelfde curriculum, nl. 99 contacturen per academiejaar, verspreid over een tiental dagen. Een weekendsessie kan tot de mogelijkheden behoren.
 • Elk academiejaar volgen de studenten 50 uren intervisie (onder mekaar). Deze momenten spreken de studenten onderling af en zijn kosteloos. Tijdens deze intervisiemomenten nemen de studenten de theorie nog eens door, werken ze aan literatuurstudie of oefenen ze onder mekaar.
 • Elk academiejaar werken de studenten een literatuurstudie af en de daarbij horende taken (kan in intervisiegroepen worden gemaakt).
 • Tijdens de 4 jaren opleidingen volgen de studenten individuele supervisie, groepssupervisie en practica.
  • Jaar 1: 12 u groepssupervisie/practicum (4 x 3 u)
  • Jaar 2: 5 u individuele supervisie (5  x 1 u) + 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)
  • Jaar 3: 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)
  • Jaar 4: 5 u individuele supervisie (5 x 1 u) + 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)

Kostprijs:

 • Jaar 1: 1950 € + 400 € groepssupervisie/practica = 2350 €
 • Jaar 2: 1950 € + 300 € individuele supervisie + 400 € groepssupervisie/practica = 2650 €
 • Jaar 3: 1950 € + 400 € groepssupervisie/practica = 2350 €
 • Jaar 4: 1950 € + 300 € individuele supervisie + 400 € groepssupervisie/practica = 2650 €

M.b.t. de kostprijs van de opleiding kunt u, als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) een aanvraag doen voor een KMO-portefeuille subsidie.