opleiding-integratief-psychotherapeut

Opleiding Integratief Humanistisch Psychotherapeut

Integratief Humanistisch Psychotherapeut

De AIHP vzw organiseert ondertussen al 40 jaar een professionele opleiding Psychotherapie. Deze is heden, geaccrediteerd door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.). 

Onze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Onze opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand beeldregistratie en video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren.

De AIHP streeft naar de leermethodiek flipped classroom waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen (alleen of met peers). Het organiseren van webinars (online seminars) hoort tot onze doelstellingen.

Onze opleiding tot Integratief – Humanistisch Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen (zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België) in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de Federale Adviesraad.

  • Programma
  • Praktisch
  • Locaties
  • Intake gesprek

Bekijk hier het curriculum voor academiejaar 2020-2021

De AIHP heeft in de loop van de jaren haar traject aangepast aan de criteria van de EAP (European Association for Psychotherapy) om te voldoen aan de ECP-norm (European Certificate for Psychotherapy). Even wat verduidelijking:

Het volledige curriculum omvat 120 ECTS (European Credit Tranfer and Accumulation System: de vroegere studiepunten), dit staat equivalent voor een overgang van EQF 6 naar EQF 7. Een psychotherapie opleiding kan dus worden aanzien als een Master opleiding, maar over 4 academiejaren in plaats van over 2.

  • EQF 6 = Professionele Bachelor en Academische Bachelor, ofwel 3 academiejaren van elk 60 ECTS (totaal 180)
  • EQF 7 = Master, ofwel 2 academiejaren van elk 60 ECTS (totaal 120); een totale opleiding tot Master omvat dus 300 ECTS
  • ter info: EQF 8 = het hoogst haalbare in een studie, nl. Doctor (Doctoraat) of PhD

Omrekening van ECTS (studiepunten) naar Studie Belasting Uren (SBU) = 1/28:

ECTS zijn niet enkel contacturen. Een vak van bv. 4 ECTS, bedraagt 4 x 28 = 112 SBU. D.w.z. dat je 112 uren nog hebt om het vak volledig af te werken, inclusief contacturen, studie, taken, literatuurstudie en examen. De omzetting 1/28 is een Europees gemiddelde. In sommige landen ligt het lager (1/25), in sommige hoger (1/32). De AIHP neemt hiervan het gemiddelde.

Prijs: 1950,00 EUR per academiejaar (30% overheidssubsidie via KMO-p mogelijk) - Studenten die geen KMO-p gebruiken, kunnen gespreid betalen.

Supervisie: Het nieuwe supervisie - intervisie en practicum traject vindt u HIER

Voor onze opleiding tot Integratief – Humanistisch Psychotherapeut kunt u kiezen uit drie vestigingsplaatsen:

  • Antwerpen: Zoersel
  • Oost-Vlaanderen: Gent
  • West-Vlaanderen: Koekelare

Elke vestigingsplaats hanteert hetzelfde curriculum, nl. 99 contacturen per academiejaar.

We leren onze studenten ook graag kennen en zijn benieuwd naar de motivatie om de opleiding te volgen. Wie wil kan dus vooraf een intakegesprek inplannen om meer gepersonaliseerde info te bekomen.

Vul dan het volgende formulier in:

Klik hier!

Uw vestigingsverantwoordelijke zal met u contact opnemen voor een vrijblijvend individueel of groepsgesprek (eventueel elektronisch via ZOOM).

Na wederzijds akkoord zal u gevraagd worden om elektronisch 'officieel' in te schrijven middels ons INSCHRIJVINGSFORMULIER.

Kies hieronder waar je de opleiding wil volgen

De A.I.H.P. vzw is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingscentrum.

Hierdoor kunt u als cursist gebruik maken van de KMO-portefeuille indien u zelfstandige bent (ook in bijberoep) en tot 30% van uw inschrijvingsgeld gesubsidieerd krijgen. Meer info krijgt u via het gratis nummer 1700.

Werkt u als loontrekkende dan kunnen sommigen gebruik maken van de Opleidingscheques voor Werknemers. Meer info: www.vdab.be/opleidingscheques.

Zie ook onze info met betrekking tot beide overheidssubsidies.

Inschrijvingsformulier

Weet u al naar welke opleiding u op zoek bent? Schrijf dan hier in!

Schrijf in