Opleiding in de Integratieve-Humanistische Psychotherapie


De AIHP vzw organiseert ondertussen al meer dan 40 jaar een professionele opleiding Psychotherapie. Onze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Onze opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand beeldregistratie en video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren. De AIHP streeft naar de leermethodiek ‘flipped classroom‘ waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen (alleen of met peers). Het organiseren van webinars (online seminars) hoort tot onze doelstellingen.

Onze opleiding in de Integratieve-Humanistisch Psychotherapie is conform de opleidingscriteria door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen (zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België) in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de Federale Adviesraad.

Voor deze opleiding kunt u kiezen uit drie vestigingsplaatsen: Antwerpen: Zoersel – Oost-Vlaanderen: de Pinte – West-Vlaanderen: Koekelare

PRAKTISCH:

 • Elke vestigingsplaats hanteert hetzelfde curriculum, nl. 99 contacturen per academiejaar, verspreid over een tiental dagen, exclusief de opening van het academiejaar en het jaarlijks symposium. Een weekendsessie kan tot de mogelijkheden behoren.
 • Elk academiejaar volgen de studenten 50 uren intervisie (onder mekaar). Deze momenten spreken de studenten onderling af en zijn kosteloos. Tijdens deze intervisiemomenten nemen de studenten de theorie nog eens door, werken ze aan literatuurstudie of oefenen ze onder mekaar.
 • Elk academiejaar werken de studenten een literatuurstudie af en de daarbij horende taken (kan in intervisiegroepen worden gemaakt).
 • Tijdens de 4 jaren opleidingen volgen de studenten individuele supervisie, groepssupervisie/practica:
  • Jaar 1: 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)
  • Jaar 2: 4 u individuele supervisie (4 x 1 u) + 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)
  • Jaar 3: 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)
  • Jaar 4: 4 u individuele supervisie (4 x 1 u) + 12 u groepssupervisie/practica (4 x 3 u)

KOSTPRIJS:

Jaar 1:

1950 € (opleidingstraject)

400 € (groepssupervisie/practicatraject)

Jaar 2:

1950 € (opleidingstraject)

300 € (individueel supervisietraject )

400 € (groepssupervisie/practicatraject)

Jaar 3:

1950 € (opleidingstraject)

400 € (groepssupervisie/practicatraject)

Jaar 4:

1950 € (opleidingstraject)

300 € (individueel supervisietraject )

400 € (groepssupervisie/practicatraject)

M.b.t. de kostprijs van de opleiding kunt u, als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) een aanvraag doen voor een KMO-portefeuille subsidie.

Let wel op: Jaar 1 en 3 zijn twee KMO-p trajecten en jaar 2 en 4 zijn drie KMO-p trajecten. Vraag steeds een aparte KMO-p aan en tel de bedragen niet samen. 

Curriculum

 • Groei en self-experience – we staan stil bij o.a. volgende onderwerpen/modules:
  • Wat is groei – Exogene inspiratie – Endogene inspiratie – Constructief denken – Fundamenteel zelfvertrouwen – Empathie – Integreren – Behoeften en verlangens – Communicatievaardigheden – Het onbewuste – Zelfmotivatie – Symboliek – Functioneringswijzen – Genieten – 
 • Psychotherapie – volgende thema’s worden o.a. behandeld:
  • Micro-proces analyse van de T-C interactie – Basale interventietechnieken – Specifieke interventietechnieken – Psychopathologie – Psychofarmacologie – Psychodiagnostiek – Psychotraumatologie – Neurogedragswetenschappen – Faseringen en processen – Therapeutische stijlen – Transactionele analyse – Overdracht en tegenoverdracht – Rouwprocessen – Contextueel werken – Parentificatie – Duplo methodiek – Relatiepsychotherapie – 

Literatuur en Taken over de 4 academiejaren: klik hier

Tijdsinvestering: Gezien we het aantal contactdagen beperken en de literatuur, taken en supervisies en practica goed spreiden, is deze opleiding perfect te combineren met een voltijdse tewerkstelling en/of gezin. U bepaalt zelf wanneer en waar u deelneemt aan de intervisies, supervisies en practica.