Onderhoud met Nathalie Muylle

Op 9 oktober had de directie van de AIHP (en tevens in vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging Psychotherapie), een onderhoud met Nathalie Muylle CD&V Kamerfractie, in het Huis van Volksvertegenwoordigers te Brussel.

In deze drukke tijden van regeringsvorming en net de namiddag voor de partijcongressen, werd de afspraak toch niet geannuleerd en kregen we ruimschoots de tijd om onze vragen te stellen en, samen met de ‘wet-indienster’, verdere strategieën te bespreken. Het werd een boeiend en zeer constructief onderhoud. De Kamerfractie van de CD&V sprak tevens zeer lovende woorden omtrent de PR van de AIHP en de ABP-BVP. Na het gesprek werd bevestigd dat we met Mevr. Nathalie Muylle een zeer sterke partner hebben in de verdere onderhandelingen inzake de in voege stelling van de wet psychotherapie. Weldra publiceren wij hier een synthese van ons gesprek.

Philippe Vrancken