Masterclass Psychodiagnostiek – Hands-on dag

In deze Masterclass herhalen we eerst kort de basis van statistiek om de resultaten van de vragenlijsten te kunnen interpreteren (let op: er is geen voorkennis statistiek vereist). We verduidelijken de termen statistische significantie, correlatie, causaal verband, kwantitatieve gegevens versus kwalitatieve gegevens, standaarddeviatie, percentielen, T-scores,…

Nadien leren we u de afname, scoring en interpretatie van 3 vragenlijsten die het functioneren van kinderen en jongeren in kaart brengen en op basis waarvan u uw begeleiding kunt afstemmen.

Na deze ‘hands-on’ dag kunt u deze instrumenten meteen implementeren in uw praktijk. We leveren u ook xls-files aan, waaruit u grafieken en info kunt kopiëren in uw professionele verslaggeving.

1. CHILD BEHAVIOR CHECKLIST FOR CHILDREN (CBCL) (1.5-5 en 6-18 jaar)

Gedragsvragenlijst voor Kinderen kan worden gescoord door ouders, leerkrachten, de jongere zelf. De CBCL brengt volgende domeinen in kaart:

Teruggetrokken/Depressief – Lichamelijke Klachten – Angstig/Depressief – Sociale Problemen -Denkproblemen – Aandachtsproblemen – Normafwijkend gedrag – Agressief gedrag – Andere problemen – Internaliserend – en Externaliserend gedrag

2. SOCIAAL EMOTIONELE VRAGENLIJST (SEV) (4-18 jaar)

De Sociaal Emotionele Vragenlijst, meet de sociaal-emotionele ontwikkeling bij  kinderen van vier tot en met achttien jaar. Het is een instrument waarmee aan de hand van gedragsbeoordelingen op eenvoudige wijze kan worden nagegaan in hoeverre kinderen kernsymptomen van sociaal-emotionele problematiek vertonen. De vier clusters van sociaal-emotionele problematiek die daarbij worden onderscheiden zijn: aandachtstekort met hyperactiviteit, sociale gedragsproblematiek, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag.

3. EXECUTIEVE FUNCTIES VRAGENLIJST (BRIEF) (5-18 jaar)

Met de Behavior Rating Inventory of Executive Functions kunnen executieve functies op gedragsniveau in kaart worden gebracht bij kinderen tussen 5 en 18 jaar.

De gedragsbeschrijvingen zijn onderverdeeld in acht schalen: Inhibitie, Cognitieve flexibiliteit, Emotieregulatie, Initiatief nemen, Werkgeheugen, Plannen en organiseren, Ordelijkheid en netheid en Gedragsevaluatie.

  • NOG TE PLANNEN – Hoge Dreef 96 – 2980 Zoersel van 10.00 tot 16.30 u.
  • Laptop waar Excel op draait is noodzakelijk.
  • Deelname: middels KMO-p 150 € (zonder KMO-p 215 €)
  • Min. aantal deelnemers: 6
  • Na deze hands-on dag ontvangt u een certificaat van de AIHP.
  • ABP-BVP accreditatie: 6 u CPD en 3 u GKP
  • Info: info@psycon.be

INSCHRIJVEN