Jaaropleiding voor (zorg-)leerkrachten, ondersteuners en leerlingbegeleiders

MENTAAL WELBEVINDEN STIMULEREN OP SCHOOL

Mentaal welbevinden stimuleren op school – Jaaropleiding voor (zorg)leerkrachten

Voor wie? Leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten en -coördinatoren, ondersteuners en leerkrachten met een sterke interesse in psychosociale begeleiding, CLB-medewerkers, psychologisch en pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers,…

Waarom? Onze scholen en leerkrachten staan onder druk: impact van de coronacrisis, stijgend aantal leerlingen met mentale en gedragsproblemen, burn-out bij leerkrachten en leerlingen, … . Onderzoek wijst uit dat veel kinderen en jongeren zich fundamenteel eenzaam voelen. Deze kwetsbare kinderen en jongeren zitten dagelijks in de klas. Veel (zorg)leerkrachten zijn oprecht bezorgd en staan klaar voor hen. Om hier adequaat op in te spelen is er een grote nood aan professionalisering. Met deze jaaropleiding willen we inspelen op de noden en de vragen van leerkrachten en leerlingbegeleiders naar een kader en vaardigheden om deze uitdagingen te kunnen blijven aangaan.

Deze jaaropleiding bestaat uit praktische toepassingen van en door theoretische kaders rond communicatie en coaching. Vanuit het eigen groeiproces zal de (zorg)leerkracht zich verder bekwamen, waardoor hij/zij de leerlingen beter zal kunnen ondersteunen.

Een leerkracht of leerlingbegeleider hoeft geen psycholoog te worden. Wel zijn ze belangrijke spilfiguren in het opvangen van de signalen zodat de juiste doorverwijzingen kunnen gebeuren.

Deze jaaropleiding gaat door in kleine groepen (minstens 8 en maximaal 16 deelnemers) waardoor er ruimte is voor inspiratie en kruisbestuiving van en door de andere deelnemers.

Inhoud:

  • Communicatie en coachingsvaardigheden met o.a. verbindende communicatie, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, gesprekstechnieken, introductie tot NLP, omgaan met (faal)angstklachten, omgaan met rouw en trauma op school, …
  • Zorg en zorgbeleid met o.a. leersteundecreet, zorgcontinuüm, ontwikkelingsstoornissen, sociale kaart,…
  • Casuïstiek
  • Persoonlijk groeiproces

Wanneer?

10 dagen telkens van 09.30 tot 16.00 u. Supervisies individueel in te plannen in overleg met de docent.

Data en locatie:

ZOERSEL – AIHP – Hoge Dreef 96 – op maandagen

26 september 2022 – 24 oktober 2022 – 14 november 2022 – 12 december 2022 – 23 januari 2023 – 13 februari 2023 – 20 maart 2023 – 24 april 2023 – 8 mei 2023 – 19 juni 2023

GENT – De Bleekweide – Groot Begijnhof 16 – op dinsdagen

27 september 2022 – 18 oktober 2022 – 15 november 2022 – 13 december 2022 – 31 januari 2023 – 28 februari 2023 – 21 maart 2023 – 18 april 2023 – 9 mei 2023 – 20 juni 2023

Docent: Karolien Smaers, psychotherapeut, coach en loopbaanbegeleider bij Praktijk Smaers, voormalig zorgcoördinator, leerlingbegeleider en leerkracht

Prijs: € 1170 voor 10 lesdagen + € 60 per verplichte supervisie (2 te volgen)

Totale Kostprijs: € 1290

Subsidie: De AIHP vzw aanvaardt opleidingscheques. De AIHP heeft een erkenning voor KMO-p subsidie (DV.O215675) en van een verhoogde Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking.

Info en inschrijven: Neem contact op met Karolien Smaers via karolien@praktijksmaers.be – 0486 75 60 68