Jaaropleiding voor (zorg-)leerkrachten, ondersteuners en leerlingbegeleiders

Socio-psycho-emotionele begeleiding binnen onderwijs

Voor wie:

Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, groene leerkrachten, zorgleerkrachten en leerkrachten met een sterke interesse in socio-psycho-emotionele begeleiding, CLB-medewerkers, psychologisch en pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers,…

Waarom: 

 • Onze scholen en leerkrachten staan onder druk: impact van de coronacrisis, stijgend aantal leerlingen met mentale en gedragsproblemen, burn-out bij leerkrachten en leerlingen. Om hier adequaat op in te spelen en zich sterker in hun schoenen te voelen, is er een grote nood aan professionalisering. In deze jaaropleiding gaat er heel wat aandacht naar praktische toepassingen van en door theoretische kaders rond communicatie en coaching. Vanuit het eigen groeiproces zal de (zorg)leerkracht zich verder bekwamen, waardoor hij/zij de leerlingen beter zal kunnen ondersteunen.
 • De (zorg)leerkracht hoeft geen psycholoog te zijn om toch een belangrijke rol te kunnen spelen in het leven van kinderen en jongeren. Ze zijn belangrijke spilfiguren in het opvangen van de signalen en waar nodig door te verwijzen.
 • In de steeds veranderende maatschappij en het onderwijsveld ervaren leerkrachten nood aan professionalisering om deze uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden.
 • Onderzoek wijst uit dat veel kinderen en jongeren zich fundamenteel eenzaam voelen. Deze kwetsbare kinderen en jongeren zitten dagelijks in de klas. Veel (zorg)leerkrachten zijn oprecht bezorgd en staan klaar voor hen. Met deze jaaropleiding willen we inspelen op de noden en de vragen van leerkrachten en leerlingbegeleiders naar een kader en vaardigheden om deze uitdagingen te kunnen blijven aangaan.
 • Een leerkracht of leerlingbegeleider hoeft geen psycholoog te worden. Wel zijn ze belangrijke spilfiguren in het opvangen van de signalen zodat de juiste doorverwijzingen kunnen gebeuren.

Deze jaaropleiding gaat door in kleine groepen waardoor er ruimte is voor inspiratie en kruisbestuiving van, en door, de andere deelnemers.

Inhoud:

 • Communicatie en coachingsvaardigheden met o.a. verbindende communicatie, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, omgaan met veelvoorkomende problemen zoals pesten, sociale media, anderstalige leerlingen, sociale vaardigheden, problematische thuissituaties,…
 • Zorg en zorgbeleid met o.a. M-decreet, zorgcontinuüm, ontwikkelingsstoornissen, sociale kaart,…
 • Casuïstiek
 • Persoonlijk groeiproces

Wanneer: 10 maandagen telkens van 09.30 tot 16.00 u.

Data en locatie:

ZOERSEL – AIHP – Hoge Dreef 96

 • Ma 20 september 2021
 • Ma 11 oktober 2021
 • Ma 15 november 2021
 • Ma 13 december 2021
 • Ma 24 januari 2022
 • Ma 21 februari 2022
 • Ma 14 maart 2022
 • Ma 25 april 2022
 • Ma 23 mei 2022
 • Ma 13 juni 2022

GENT – De Bleekweide – Groot Begijnhof 16

 • Di 28 september 2021
 • Di 26 oktober 2021
 • Di 23 november 2021
 • Di 14 december 2021
 • Di 25 januari 2022
 • Di 15 februari 2022
 • Di 22 maart 2022
 • Di 26 april 2022
 • Di 24 mei 2022
 • Di 14 juni 2022

Docent: Karolien Smaers, psychotherapeut, coach en loopbaanbegeleider bij Praktijk Smaers, voormalig zorgcoördinator, leerlingbegeleider en leerkracht

Prijs: € 1170 voor 10 lesdagen + € 60 per verplichte supervisie (2 te volgen) – Totale Kostprijs: € 1290

Subsidie: De AIHP vzw aanvaardt opleidingscheques. De AIHP heeft een erkenning voor KMO-p subsidie (DV.O215675) en van een verhoogde Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking.

Info en inschrijven: Neem contact op met Karolien Smaers, karolien@praktijksmaers.be – 0486/75.60.68 of gebruik het INSCHRIJVINGSFORMULIER