Jaaropleiding voor (zorg-)leerkrachten, ondersteuners en leerlingbegeleiders

Socio-psycho-emotionele begeleiding binnen onderwijs

Voor wie: Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, groene leerkrachten, zorgleerkrachten en leerkrachten met een sterke interesse in socio-psycho-emotionele begeleiding, CLB-medewerkers, psychologisch en pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers,…

Waarom: Leerkrachten staan onder druk. In de steeds veranderende maatschappij en het onderwijsveld ervaren ze een nood aan professionalisering om hun mannetje te kunnen staan in de klas.

Onderzoek wijst uit dat veel kinderen en jongeren zich fundamenteel eenzaam voelen. Deze kwetsbare kinderen en jongeren zitten dagelijks in de klas. Veel (zorg)leerkrachten zijn oprecht bezorgd en staan klaar voor hen. Met deze jaaropleiding willen we inspelen op de noden en de vragen van leerkrachten en leerlingbegeleiders naar een kader en vaardigheden om deze uitdagingen te kunnen blijven aangaan.

Een leerkracht of leerlingbegeleider hoeft geen psycholoog te worden. Wel zijn ze belangrijke spilfiguren in het opvangen van de signalen zodat de juiste doorverwijzingen kunnen gebeuren.

Inhoud:

 • Communicatie en coachingsvaardigheden met o.a. verbindende communicatie, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, omgaan met veelvoorkomende problemen zoals pesten, sociale media, anderstalige leerlingen, sociale vaardigheden, problematische thuissituaties,…
 • Zorg en zorgbeleid met o.a. M-decreet, zorgcontinuüm, ontwikkelingsstoornissen, sociale kaart,…
 • Casuïstiek
 • Persoonlijk groeiproces

Wanneer: 10 maandagen telkens van 09.30 tot 16.00 u.

Data en locatie:

ZOERSEL – AIHP – Hoge Dreef 96

 • 21 september 2020
 • 12 oktober 2020
 • 9 november 2020
 • 7 december 2020
 • 11 januari 2021
 • 8 februari 2021
 • 8 maart 2021
 • 19 april 2021
 • 10 mei 2021
 • 14 juni 2021

GENT – De Bleekweide – Groot Begijnhof 16

 • 28 september 2020
 • 26 oktober 2020
 • 23 november 2020
 • 14 december 2020
 • 18 januari 2021
 • 22 februari 2021
 • 29 maart 2021
 • 26 april 2021
 • 31 mei 2021
 • 21 juni 2021

Docent: Karolien Smaers, psychotherapeut, coach en loopbaanbegeleider bij Praktijk Smaers, voormalig zorgcoördinator, leerlingbegeleider en leerkracht

Prijs: € 1170 voor 10 lesdagen + € 60 per verplichte supervisie (3 te volgen) – Totale Kostprijs: € 1350

Subsidie: De AIHP vzw aanvaardt opleidingscheques. Geniet van 30% subsidie middels de KMO-portefeuille en van een verhoogde Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking.

Info en inschrijven: Neem contact op met Karolien Smaers, karolien@praktijksmaers.be – 0486/75.60.68 of gebruik het INSCHRIJVINGSFORMULIER