Integratief Verliescounselor van Kinderen en Jongeren

Omschrijving: De tweejarige, ervaringsgerichte opleiding Integratief Verliescounselor van Kinderen en Jongeren is een volwaardige opleiding lopende over twee academiejaren. Na het beëindigen van de opleiding kan men, mits een schakelprogramma, instappen in de laatste twee academiejaren van de psychotherapieopleiding. Bevraag uw schakelprogramma aan uw vestigingsverantwoordelijke.

Tijdens deze opleiding doet u aan persoonlijkheidswerk. U leert ‘verbinding’ te maken met binnenwerelden van kinderen en jongeren. U krijgt zicht op vluchtmechanismes en verliestaken. U leert hoe om te gaan met emoties en emotionele pijn. Er worden u vaardigheden aangereikt om kinderen/jongeren beter te kunnen begeleiden en te ondersteunen na een verlieservaring.

Aansluiting bij de psychotherapieopleiding na beëindiging van de opleiding Verliescounselor

Afgestudeerden aan de opleiding Verliescounselor kunnen doorstromen naar de betiteling van Psychotherapeut mits:

 • het slagen in de twee jaar VC en goedkeuring van de Accreditatie Commissie: een upgrade van drie dagen en 2 jaar psychotherapie opleiding
 • een richtingspecifiek basisdiploma voor de eindbetiteling psychotherapeut

Doel en inhoud:

 • Verdieping, herkenning en hantering van werkinstrumenten in het begeleiden van breed verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren.
 • Actieve ondersteunende begeleiding/counseling van emotionele processen en groeiprocessen.
 • De effecten van emotionele (shock)ervaringen of trauma op de ontwikkeling en het gedrag van het kind/jongere leren (h)erkennen (problematisch gedrag versus ontspoorde emoties).
 • Leren stilstaan bij – en reflectie van eigen handelen.
 • Oefenen van non-directieve en directieve begeleidersvaardigheden.
 • De vaardigheden worden aangereikt vanuit een integratief model (creativiteit-contextuele-drama-beweging-spel-gesprekstechnieken-symboolcommunicatierituelen-systeem, e.a.).
 • Persoonsontwikkeling van het kind/jongere (draagkracht/zelfvertrouwen).
 • Reflectie vanuit eigen werksituatie.
 • Implementatie en integratie van het geleerde.

Methodiek:

 • Theoretische inzichten en denkkaders.
 • Oefenen van aangeleerde vaardigheden en attitudes.
 • Ervaringsgerichte en interactieve werkvormen.
 • Installeren van steungroepen.
 • Supervisiemomenten: individueel en in groep.
 • Individuele, zelfstandige opdrachten en huistaken..
 • Een stage van 40 u.

Voor wie: Studenten die de 3-daagse basismodule: ‘Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ hebben gevolgd. Studenten die de opleiding Integratieve Verliescounselor van Kinderen en Jongeren willen volgen als volwaardige opleiding of als vooropleiding voor hun opleiding psychotherapie. Psychotherapeuten en psychologen in het werkveld of in opleiding. Iedereen die professioneel of op vrijwillige basis actief bezig met kinderen en jongeren.

Instapvoorwaarden:

Integratief Verliescounselor van Kinderen en Jongeren (2 jaar)

DOCENTEN

Lut Celie

Gwendolyn Van Cauwelaert

OPLEIDINGSFORMAT

De instap in deze opleiding is slechts mogelijk na de 3-daagse basismodule ‘Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’.

JAREN - DATA - UREN

Aantal jaren: 2

 • opening academiejaar: 14/10/2017 – symposium 28/04/2018
 • examen:
 • supervisie-, intervisiemomenten en practica (data samen af te spreken)

LOCATIE

Groot Begijnhof 90, 9040 Gent

PRIJS

x € (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

CONTACTPERSOON - INSCHRIJVEN

philippe.vrancken@telenet.be – 0495/642860

Inschrijven via het formulier onderaan deze pagina