AIHP SYMPOSIUM en MASLOW Prijs – 28 april 2018 – Prof. Dr. Paul Verhaeghe

AIHP SYMPOSIUM 2018 – DE PSYCHOTHERAPEUT ALS MANAGER?

Op zaterdag 28 april 2018 houdt de AIHP haar jaarlijks symposium, gekoppeld aan de uitreiking van de jaarlijkse Maslow Prijs.

De Abraham Maslow-Prijs wordt, door de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw, samen met de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie vzw, toegekend aan de, naar hun mening, meest grensverleggende psychotherapeut in Vlaanderen en als officiële blijk van erkentelijkheid.

Na Dr. Nand Cuvelier, Prof. Dr. Leni Verhofstadt-Denève, Prof. Dr. Manu Keirse, Prof. Dr. Alfons Vansteenwegen, Prof. Dr. Mia Leijssen en Dr. Ken Evans (postuum) waren onze ereleden het unaniem eens dat deze eer, in 2018, gaat naar Prof. Dr. Paul Verhaeghe.

Prof. Dr. Paul Verhaeghe heeft zijn lezing de titel DE PSYCHOTHERAPEUT ALS MANAGER? gegeven.

Het AIHP Symposium is toegankelijk voor iedereen, maar een verplichte voormiddag voor de huidige AIHP studenten.


  • zaterdagvoormiddag 28/04/2018
  • locatie: de Aula van de Hogeschool VIVES campus Kortijk (450 plaatsen)
  • 09.30 – 14.00 u. (lezing Paul Verhaeghe, Maslow uitreiking, lezing AIHP, receptie)
  • studenten aan de AIHP en BNVIP leden op vertoon van hun lidkaart: gratis
  • VIVES studenten (op vertoon van hun studentenkaart): 8 € (incl. receptie)
  • anderen: 15 € (incl. receptie)
  • accreditatie Platform Psychotherapie (ABP-BVP): 4 punten CPD