Psychologen schieten terugbetalingsplan De Block af: “Eenzijdig voorstel is niet realistisch”

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is teleurgesteld over de langverwachte beslissing om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen. De psychologen kaarten aan dat ze minder zullen verdienen, terwijl het huidige tarief volgens hen al niet levensvatbaar is. Bovendien hebben ze vragen bij de verplichte doorverwijzing door een huisarts of psychiater. 

De ministerraad keurde vandaag een voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) goed om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen.

“Al twintig jaar kijken de psychologen en hun cliënten uit naar een tussenkomst van de overheid voor psychologische begeleiding. Vandaag kondigde Maggie De Block de langverwachte terugbetaling aan. Een historisch moment, aldus de minister, maar de psychologen zullen de kelk alvast aan zich laten voorbijgaan. Dit eenzijdig voorstel is niet realistisch, psychologen op het terrein zullen hier niet op intekenen,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is. Koen Lowet

Lowet haalt aan dat de psychologen volgens het voorstel aan een tarief van 45 euro moeten werken, terwijl dat nu 60 tot 65 euro is. “Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is”, zegt hij. De erkende klinisch psychologen ontvangen volgens het voorstel 60 euro voor de eerste sessie van 60 minuten. Voor de volgende sessies krijgen ze 45 euro voor 45 minuten contact met de patiënt.

“Nog een extra drempel”

Daarnaast heeft de psychologenvereniging een probleem met de verplichte doorverwijzing door de huisarts of psychiater. “Niemand is daar vragende partij voor, noch de huisartsen zelf, noch wij of de patiënten”, zegt Lowet. “De drempel naar een psycholoog is zo hoog dat slechts 5 procent van de mensen met psychische klachten uiteindelijk bij een psycholoog terecht komt. Het heeft dan geen zin om nog een extra drempel in te bouwen. Bovendien moet ook die consultatie terugbetaald worden, dus erg kostenefficiënt is dat ook niet,” aldus Lowet.

Een derde probleem is volgens de beroepsvereniging de manier van terugbetaling. Die zou via een ziekenhuis gebeuren dat contracten afsluit met individuele klinisch psychologen.