P&P Consult – Netwerk-Platform voor Professionele Psychotherapeuten

netwerken

P&P Consult – Netwerk-Platform voor Professionele Psychotherapeuten

Vanuit de AIHP hebben wij het initiatief genomen om een Netwerk-Platform voor Professionele Psychotherapeuten op te zetten en uit te bouwen.

Het doel van dit netwerk-platform is, om individuele therapeuten/teams/praktijken/groepspraktijken te voorzien in een onderlinge, regionale/provinciale/nationale, samenwerking, met het oog op het creëren van een netwerk/platform binnen de pedagogische -, psychologische – en geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en daarbuiten.

De hoofddoelstelling van het netwerk/platform is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, peer-group vergaderingen,… en dit alles om de patiënten/cliënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

Tevens zorgt het netwerk/platform er, op deze wijze, voor om, conform de psychotherapie-wetgeving De Block (in voege sinds 01/09/2016), te kunnen voldoen aan de bepalende criteria m.b.t. supervisie/intervisie en CPD (continuous professional development), om hetzij, autonome of niet autonome psychotherapeutische handelingen te kunnen blijven stellen.

Wilt u als professioneel, of uw multidisciplinaire/interdisciplinaire groepspraktijk ook deelnemen aan dit netwerk? Surf dan even naar hier.

Philippe Vrancken