Heet van de Naald! – Verslag van de Commissie Volksgezondheid van 16/11/2016

Verslag van de Commissie Volksgezondheid van 16/11/2016

Dankzij onze Waalse collega’s/vrienden/politici (CHAPEAU!, want de Vlaamse professionelen en beroepsverenigingen berusten zich blijkbaar in een verloren strijd…) kwamen wij nu reeds in het bezit van het verslag van de Commissie Volksgezondheid, die gisteren hun vergadering hielden.

Wij adviseren iedereen om, de door ons aangeduide paragrafen, grondig door te lezen, zodat je weer mee bent met wat er zich op politiek vlak aangaande psychotherapie, afspeelt.

Bij deze, meteen een oproep aan alle Vlaamse professionelen, beroepsverenigingen en/of belangengroepen, om zich te mobiliseren in deze ‘strijd’. Onze Franstalige collega’s komen bijna wekelijks samen in overleg te Brussel, terwijl ondergetekende, daar als enige Vlaming (weliswaar ook als voorzitter van de Belgische Vereniging Psychotherapie) aanwezig is.

Aansluiting bij het recent opgerichte NETWERK P&P Consult, kan al een belangrijke stap in de goede richting betekenen.

Komaan professionelen (!), ook uw toekomst staat op het spel! Kijk niet toe vanop de zijlijn, engageer u in het ‘spel’!

Lees het verslag hier

Philippe Vrancken