Jaaropleiding voor (zorg-)leerkrachten, ondersteuners en leerlingbegeleiders – VIDEO

Jaaropleiding voor (zorg-)leerkrachten, ondersteuners en leerlingbegeleiders

Socio-psycho-emotionele begeleiding binnen onderwijs

Klik hieronder op VIDEO:

VIDEO

Voor wie: Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, groene leerkrachten, zorgleerkrachten en leerkrachten met een sterke interesse in socio-psycho-emotionele begeleiding, CLB-medewerkers, psychologisch en pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers,…

Waarom: Leerkrachten staan onder druk. In de steeds veranderende maatschappij en het onderwijsveld ervaren ze een nood aan professionalisering om hun mannetje te kunnen staan in de klas. Recent onderzoek wijst uit dat veel kinderen en jongeren zich fundamenteel eenzaam voelen. Deze kwetsbare kinderen en jongeren zitten dagelijks in de klas. Veel (zorg)leerkrachten zijn oprecht bezorgd en staan klaar voor hen. Met deze jaaropleiding willen we inspelen op de noden en de vragen van leerkrachten en leerlingbegeleiders naar een kader en vaardigheden om deze uitdagingen te kunnen blijven aangaan. Een leerkracht of leerlingbegeleider hoeft geen psycholoog te worden. Wel zijn ze belangrijke spilfiguren in het opvangen van de signalen zodat de juiste doorverwijzingen kunnen gebeuren.

Inhoud:

 • Communicatie en coachingsvaardigheden met o.a. verbindende communicatie, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, omgaan met veelvoorkomende problemen zoals pesten, sociale media, anderstalige leerlingen, sociale vaardigheden, problematische thuissituaties,…
 • Zorg en zorgbeleid met o.a. M-decreet, zorgcontinuüm, ontwikkelingsstoornissen, sociale kaart,…
 • Casuïstiek
 • Persoonlijk groeiproces
 • Na de eenjarige basisopleiding is er een mogelijkheid tot verdieping

Wanneer: 10 maandagen telkens van 09.30 tot 16.00 u.

Data:

 • 30 september 2019
 • 21 oktober 2019
 • 18 november 2019
 • 9 december 2019
 • 20 januari 2020
 • 17 februari 2020
 • 9 maart 2020
 • 27 april 2020
 • 11 mei 2020
 • 15 juni 2020

Locatie: AIHP – Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel – (bij voldoende interesse kan de opleiding op andere dagen georganiseerd worden te Gent)

Docent: Karolien Smaers, psychotherapeut, coach en loopbaanbegeleider bij Praktijk Smaers, voormalig zorgcoördinator, leerlingbegeleider en leerkracht

Prijs: € 1170 voor 10 lesdagen + € 60 per verplichte supervisie (3 te volgen) – Totale Kostprijs: € 1350

Subsidie: De AIHP vzw aanvaardt opleidingscheques. Geniet van 40% subsidie middels de KMO-portefeuille en van een verhoogde Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking.

Info en inschrijven: Neem contact op met Karolien Smaers, karolien@praktijksmaers.be – 0486/75.60.68 of gebruik het inschrijvingsformulier