erkenning Psychotherapie d.d. 28/05/2013

28/05/2013: De AIP-BNVIP richt een aangetekend schrijven naar de Federale werkgroep van Onkelinx en de Vlaamse werkgroep van Jo Vandeuren en Bart Van Hoof. Tot op heden (08/07/2013) kregen we hierop geen reactie. We richtten tevens een aangetekend schrijven naar de VDAB met betrrekking tot de mogelijke wijzigingen aangaande de opleidingscheques en een aangetekend schriven naar de Erkenningscommissie Onderwijs. Ook op deze beide laatsten, kregen we tot op heden (08/07/2013) geen reactie.