Integratieve Psychosomatologie/Traumatologie – Level 2

Info

De opleiding tot ‘psychosomatoloog’ is een opleiding lopende over twee academiejaren. Deze opleiding is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de psychosomatologie. Het eigene (rijkdom) van deze opleiding ligt precies in een stevige integratie van de verschillende psychotherapeutische denkkaders. Psychosomatologie is Integratieve Psychotherapie vanuit een traumagerelateerde visie. Integratief ook in de betekenis van integratie van lichaam en geest.

De inhoud van deze opleiding houdt rekening met de recentste neuropsychologische en fysiologische  wetenschappelijke vaststellingen. Hierbij is vooral de impact van trauma en gehechtheid op ons functioneren duidelijk geworden. Vandaar dat we vanuit onze opleiding ijveren voor gezondheidszorg met voldoende aandacht voor trauma-geïnformeerde interventies en diagnosestellingen. Deze manier van kijken zorgt voor de diepste betekenis van integratie van de verschillende therapeutische stromingen. In die zin dat het stimuleren van de integratie van lichaam en geest bij onze cliënten de belangrijkste opgave wordt van de toekomstige psychotherapeuten.

Als de ervaring van onmacht en ‘overgeleverd zijn’ de kern uitmaakt van trauma, bestaan de belangrijkste interventies erin om stapsgewijs de ervaring van zelfredzaamheid terug op te bouwen. Deze aanpakken zijn er vooral op gericht om de verbinding met het lichaam te herstellen. Interventies als trauma-sensitieve yoga, ademhalingstechnieken, toegankelijke vormen van aandachtmeditatie, wandelmeditatie,… worden in het curriculum opgenomen.

De verbinding met het lichaam herstellen, zorgt voor een betere verbinding met jezelf, en een betere verbinding met het heden, en tenslotte ook voor een betere verbinding met anderen. De opleiding vertrekt vanuit een theoretisch kader met fasegerichte aanpak. Deze opleiding is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de psychosomatologie.

Naast een grondige studie van de trauma-georiënteerde inzichten, komt het leren onderkennen van psychische, psychosociale, psychosomatische en niet-direct verklaarbare somatische moeilijkheden en stoornissen, theoretisch en technisch, uitgebreid aan bod. Ook worden vele therapeutische interventies en werkvormen aangeleerd om groei, verbinding met eigen lichaam en emotionele ontwikkeling te stimuleren.

Opleidingsthema’s:

– Inleiding tot de psychotraumatologie, uitzetten van een werkbaar kader, aanleren en inoefenen van stabilisatietechnieken, focusing, EMDR, grondige studie van gehechtheidsproblemen, aanpak van gehechtsheidsproblemen vanuit fasegerichte visie, aanpak van angstproblemen.

– Uitgebreide verdere praktische oefeningen en toepassingen in de traumagerelateerde gezondheidszorg. Thema’s: studie van de organische aspecten van de psychosomatiek, fysiologie, interactieve inspiratiemomenten, aanleren van lichaamsgerichte therapeutische interventies (verbinding lichaam-geest), lichaamsgerichte brainspotting, trauma-sensitieve yoga, wandelmeditatie, toegankelijke vormen van aandachtmeditatie, EMDR (toepassing in de psychosomatiek), casusbesprekingen,…

– Allereerst worden de deelnemers intensief gevormd via theoretische en ervaringsgerichte seminaries en via workshops waarin technieken en vaardigheden getraind worden. Andere onderdelen zijn individuele, zelfstandige opdrachten en intervisies. Dus een degelijke theoretische scholing, aangevuld met praktische oefeningen en casusbesprekingen. Cursisten die geïnteresseerd zijn in een getuigschrift ‘psychosomatoloog’ moeten in het kader van hun praktijkstage een stageverslag afleveren en een aantal supervisies doen bij één van de opleiders (min. 6 sessies per jaar).

Voor wie

Psychotherapeuten in het werkveld of in opleiding.

Wij besteden ook veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers en hadden u graag op voorhand ontmoet voor een kennismakingsgesprek bij verantwoordelijke Didier Vanhee: 0496/845471

PRIJS

€ 1700 – middels KMO-p verkrijgt u tot 30% subsidie

LOCATIE

De lesdagen gaan door op locatie: AIHP West-Vlaanderen, Melkweg 69, 8680 Koekelare

Inschrijvingen en inlichtingen

lesdagen van 09.30 tot 17.00 u. (+ academische opening en symposium)

Lesdagen

 • De verplichte opening van het academiejaar zaterdagvoormiddag 3/10/2020 van 09.30 tot 14.00 u.
 • Het verplichte symposium valt op zaterdagvoormiddag 24/04/2021 van 09.30 tot 14.00 u.
 • 26/10/2020
 • 23/11/2020
 • 14/12/2020
 • 04/01/2021
 • 25/01/2021
 • 08/02/2021
 • 01/03/2021
 • 22/03/2021
 • 19/04/2021
 • 17/05/2021