Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De volledige wetgeving hierrond kunt u hier terugvinden: LOI – WET (fgov.be)
Deze wet geldt enkel voor diegenen die onder de WUG (wet op de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen) vallen.

Psychotherapeuten dus nog niet! Wat niet wil zeggen dat we er wel proactief naar kunnen handelen.