Werken met Tekeningen bij Kinderen en Volwassenen

Werken met Tekeningen bij Kinderen en Volwassenen (3 dagen)

Gebruik maken van tekeningen en het kunnen ‘lezen’ van tekeningen.

Omschrijving

Deze driedaagse leert u hoe u gebruik kunt maken van tekeningen en hoe u tekeningen kunt ‘lezen’. In tekeningen komt het onbewuste naar voor van wat niet gezegd of gedacht kan worden. Via deze driedaagse krijg je inzicht in hoe je met tekeningen kunt werken, wat je er uit kunt afleiden, aandachtspunten leren herkennen,… Je leert hierbij rekening houden met de belevingswereld en de context van de tekenaar. Je leert een kijk krijgen op de onbewuste leefwereld van de tekenaar. Je leert oog krijgen voor details en de betekenis ervan. Uit een tekening kun je waardevolle informatie halen over hoe een kind/volwassene zich voelt en waar men behoefte aan heeft. De opleiding wordt gegeven vanuit een psychodynamisch en psychoanalytisch referentiekader. Tekeningen analyseren lukt niet enkel via vastomlijnde voorschriften, het is ook belangrijk om er een gevoel voor te ontwikkelen en daarbij is ervaring belangrijk. De lesstof omvat veel opdrachten die tijdens de lessen en thuis gemaakt worden. Tekeningen uit de eigen praktijk kunnen worden gebruikt. Eigen gemaakte tekeningen worden geanalyseerd en in een rollenspel geoefend.

Doelstelling

Aan de hand van tekeningen kunnen inschatten of extra zorg of begeleiding nodig is. Informatie verzamelen over emoties, zelfbeeld en ontwikkeling van de tekenaar. Een tekening in dialoog met de cliënt kunnen analyseren. Tekeningen leren interpreteren. leren werken met tekeningen als medium binnen de psychotherapie. Leren signalen te herkennen die kunnen wijzen op trauma of een ontwikkelingsachterstand. Inzicht en kennis verwerven over je eigen functioneren (bron tot reflectie). Tekeningen kunnen analyseren aan de hand van criteria.

Inhoud

Historiek kindertekeningen, tekenontwikkeling, soorten tekeningen, interpreteren van tekeningen, specifieke aandachtspunten bij kinderen, kleurbetekenis, betekenis van lijnen, boomanalyse, analyse mens-huis, kwadrantentheorie, bladspiegel,…

Methodiek

PPT, afgewisseld met praktische toepassingen, rollenspel en het maken van tekeningen. Via praktijkvoorbeelden leer je betekenis te geven aan elk onderdeel van een tekening.

MEER INFO