EAP meeting Schotland

19-20/10/2012: EAP meeting – Schotland-Edinburgh: de AIP mag haar applicatie tot EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institute)toelichten op de TAC vergadering (Training Accrediting Committee). Aan onze applicatie wordt door de A.I.P. nog de gehele donderdagnamiddag te Edinburg gewerkt om deze ‘s anderendaags te kunnen presenteren op de TAC. Achter gesloten deuren wordt de stemming gehouden. TAC vindt onze aanvraag ontvankelijk en stelt Charles Sasse (president ABP-BVP) en Maria Gilbert (professor in Londen) aan om ons te bezoeken. Deze bezoeken zullen plaatsvinden voor februari 2013 zodat op de volgende EAP meeting kan gestemd worden m.b.t. onze status van EAPTI.

Philippe mocht op zaterdag de Belgische NUO (National Umbrella Organisation) vertegenwoordigen en in diens naam stemmen op de Board Meeting van de EAP. Verder hebben we deze bijeenkomst kunnen gebruiken om onze contacten met verschillende Europese Associaties aan te scherpen. Vooral met het NAP (Nederlandse Associatie Psychotherapie) werden zeer constructieve afspraken gemaakt.