status Psychotherapie d.d. 06/05/2013

06/05/2013: STATUS ERKENNING PSYCHOTHERAPIE IN BELGIË: Minister Onkelinx en haar kabinet hebben een werkgroep van 30 personen samengesteld. De werkgroep wordt geleid door de minister zelf. Zowel prominenten van de Universiteit van Mons, de KUL, VUB, ULB, VVGT, UA, BFP en de Associatie van Psychiaters, zijn vertegenwoordigd. 15 dagen geleden was de eerste vergadering. De volgende vindt deze maand nog plaats en in totaal zijn er 4 voorzien. Deze werkgroep wordt belast met het uitwerken van een basistekst rond zowel de vooropleiding als de specifieke opleiding van psychotherapeuten. De specifieke opleiding zal zowel een academische -, als een privé opleiding kunnen zijn. De basisopleiding van 3 jaar is nog niet duidelijk (Prof. Bachelor of Academ. Bachelor). Er zullen wel overgangsmodaliteiten geformuleerd worden. Een psycho-medico-sociale vooropleiding zal noodzakelijk blijven. De inhoud van de opleiding, alsook de stages en supervisies zullen worden uitgewerkt door een Hogere Raad die in het leven zal worden geroepen. De overgangsmodaliteiten zullen ook door deze Hogere Raad worden uitgewerkt. CD&V wil echter enkel psychotherapeuten met een medische en/of psychiatrische vooropleiding. Ze zijn echter in de minderheid.

Het verschil tussen de aanpak van L. Onkelinx en R Demotte ligt in het feit dat Onkelinx eerst een politieke consensus heeft bereikt en dan aan terreinverkenning doet, daar waar Demotte het andersom heeft gedaan; eerst de terreinverkenning waarna hij geen politieke consensus wist te vinden.

Het ECP zal waarschijnlijk gelijk gesteld worden aan de voorwaarden, zo niet zal het van een hogere waarde zijn.

Ook de rol van de ABP-BVP zou in de toekomst wel eens heel belangrijk kunnen worden. Uw AIP en uw koepelvereniging B.N.V.I.P., heeft er alvast een dikke voet binnen! Steun uw koepelvereniging en wordt lid!