SGS audit

14/11/2012: De AIP ondergaat de jaarlijkse audit door SGS. Gedurende 5 uren dienen vragen te worden beantwoord over de evalutie van de begeleidingen en opleidingen, de interne audits, de opmaak van het management review en de corrigerende maatregelen. Alle documenten dienen fysiek aanwezig te zijn om te kunnen worden voorgelegd op verzoek. Het resultaat van deze jaarlijkse audit is bepalend voor onze ISO 9001:2008 certificering en de daaraan gekoppelde overheidssubsidies voor onze cursisten, middels opleidingscheques en KMO-portefeuille. Informeel heeft de auditeur ons gerustgesteld wat betreft het resultaat, maar het blijft steeds wachten op het formeel verslag van SGS. De volgende audit is gepland op donderdag 21 november 2013.