Psychotherapie en BTW

Collega’s,

Vanuit het Platform Psychotherapie Vlaanderen (BVP, BNVIP, VVTIV, Konnektit, AIHP, EA, Gestaltopleiding, Psychologen belangengroeperingen,…) heeft Konnektit de bevestiging ontvangen vanuit FOD financiën dat psychotherapie aangeboden door psychotherapeuten met verworven rechten onder de btw vrijstelling valt die vanaf 1/1/2022 van toepassing is. Zij heeft naar aanleiding hiervan haar blog aangepast https://www.konnektit.be/blog/2401/psychotherapie-vrijgesteld-van-btw

Mvg,

Philippe V.