Het overlevingsmechanisme leren herkennen in de praktijk. Gebaseerd op karakterstructuren van Wilhelm Reich 

Centraal in deze opleidingsdag, staat de idee dat de vorm die het menselijk lichaam aanneemt, samenhangt met de emotionele en psychologische realiteit waarin de mens opgroeit. Het leven laat ons lichaamsvormen aannemen die emoties, gedachten en ervaringen bundelen tot één structuur. Daarom zijn lichaamsvormen uiteindelijk ook de gevolgen van onze menselijke poging om lief te hebben en bemind te worden. Lichamen verliezen hun natuurlijke vorm van flexibiliteit en laten toe dat de gebeurtenissen van het bestaan hierin afgelezen kunnen worden.

Anders gevormde, ongevormde of overgevormde lichamen nemen dan ook de daarmee gepaard gaande gevoelens en beperkingen mee over en vertalen zich in karakterstructuren die voor de rest van het leven op bepaalde defensiepatronen steunen.

In dit complexe samenspel van zovele lagen en bewustzijnstoestanden zoeken we naar de lichamelijke verankering van oude sporen die een harnas in de vorm van een karakterstructuur zijn gaan uitmaken. Emoties hebben zich vertolkt op een fysieke manier, kwetsuren zijn als ringen om de boomstam een harde kern gaan vormen. Wilhelm Reich, leerling van Freud en grondlegger van het emotionele lichaamswerk toont ons hierbij de weg.

Tijdens deze dag leer je de theorie toepassen op bestaande casussen. Deze opleidingsdag vindt plaats in De Pinte, Frans de Potterstraat 23 op maandag 18 maart 2024 van 9u30 tot 16u30

Prijs:   210 euro (geen kmo mogelijk)

Inschrijvingen en inlichtingen

Inschrijving : Buyst Tanja, 0477/55 65 36, tanjabuyst@gmail.com

Info rond inhoud: Gina d’Harte, 0476/ 55 22 15, info@dhartiaansedynamica.be