GA VIA DE AIHP AAN DE SLAG ALS LOOPBAANBEGELEIDER – LOOPBAANCOACH

GA VIA DE AIHP AAN DE SLAG ALS LOOPBAANBEGELEIDER – LOOPBAANCOACH

Sinds enkele maanden is de AIHP, door het Vlaams Ministerie van Werk en de VDAB, geaccrediteerd tot gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum. Dit houdt in dat de AIHP mag overgaan tot het rekruteren van onderaannemers die, voor haar, in loopbaanbegeleiding voorzien. Heden zijn er al 60 onderaannemers bij ons in dienst.

De AIHP waarborgt, als gemandateerde centrum, en vanuit haar deskundigheid, de competentie, aanpak en methodieken van de onderaannemers. Daarom biedt de AIHP een opleidings- en een supervisietraject aan.

Loopbaanbegleiding is echter geen psychotherapie maar onze therapieopleiding is een perfecte basis en opstap. De AIHP vraagt van haar kandidaat-onderaannemers dat zij een therapie- of coachopleiding hebben afgerond, bezig zijn of bereid zijn te starten.


De AIHP betaalt haar onderaannemers 110 € per loopbaanbegeleidingsuur.

Onze opleiding werd door zowel, de VDAB-auditoren als de ISO 9001 auditor, geprezen om haar kwaliteit en volledigheid.

Om als onderaannemer bij de AIHP aan de slag te kunnen gaan, dient volgend traject te worden doorlopen:

U volgt onze 5-daagse opleiding Loopbaanbegeleider die we aanbieden op de AIHP-locatie Antwerpen-Zoersel: Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel (Antwerpen)

De opleidingsdagen (steeds van 10.00 tot 17.00 u) worden verzorgd door Tine Boeykens (Vlerick Business School – psychotherapeut – loopbaanbegeleider – Burn-out expert) en vinden plaats op vrijdagen: 14/01/2022 – 21/01/2022 – 28/01/2022 – 04/02/2022 – 18/03/2022


De opleiding omvat zowel oplossingsgerichte methodieken en instrumenten om klanten in hun loopbaantraject te kunnen ondersteunen, alsook de administratieve protocollen, opgelegd door de overheid. De verschillende faseringen in loopbaanbegeleiding worden grondig doorgenomen en ingeoefend, zoals de kennismakingsfase, de intake, de verdiepingsfase, de synthesefase en de nazorg. Tijdens uw opleiding zal u de geleerde methodieken toepassen in een reële casus, die u op het einde van de opleiding voorstelt aan de docent en de groep. Op het einde van de opleiding ontvangt u van de AIHP een certificaat als loopbaanbegeleider en registreren wij u meteen bij de VDAB als AIHP-onderaannemer.

De kostprijs van deze professionele 5-daagse opleiding bedraagt 1700 € (vrij van BTW). Middels de KMO-p maakt u aanspraak op overheidssubsidie.

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8.

Het supervisietraject na de opleiding bedraagt voor onderaannemers 2 supervisie/opvolgingen per jaar à € 110 per supervisie/opvolging. Ook voor het supervisietraject kan de KMO-p worden aangewend.

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING LBB – surf naar: https://aihp-business.be/9340-2/

Info betreffende de opleiding: tineboe@telenet.be