EAPTI status

04-05/02/2013: Charles Sasse (president ABP-BVP) en Prof. Maria Gilbert houden de audit van de AIP en spreken zich gunstig uit betreffende de EAPTI status. Zij bereiden in aller haast het volledige dossier voor, om voor te kunnen leggen volgende week op TAC te Wenen.