CM vergadering d.d. 31/03/2014

De AIP had een vergadering met de CM (Steven Hermans en Nathalie Verhaert). De criteria, zoals vorig jaar afgesproken, blijven gelden, minstens tot de uitvoering van de psychotherapie wet. Klinisch psychologen kunnen, na 3 jaar psychotherapie opleiding, al een CM erkenningsnummer krijgen. De upgrade-trajecten voor de psychologisch consulenten blijven gelden (16 ECTS). Ook de 50 uren CPD blijven gelden, alsook het verplichte lidmaatschap bij de BNVIP vzw en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.