Opleiding: Integratief Coachen

Deze opleiding is een praktijkgerichte opleiding met veel handvaten en tools waardoor je na dit jaar aan de slag kan gaan als Integratief coach!

Hoe gaan we te werk:
Demonstratie, praktische oefeningen, leergesprekken, reflectieopdrachten en groepswerk.

Begeleiding: de groep van maximum 14 cursisten wordt steeds begeleid door twee trainers.

Locatie: Frans De Potterstraat 23 – De Pinte

Vrijdagen van 9u30 tot 17u

Les Datum Docent
02 oktober 2021 – openingsceremonie Gent
1 26 november 2021
2 10 december 2021
3 14 januari 2022
4 04 februari 2022
5 18 februari 2022
6 11 maart 2022
7 25 maart 2022
8/9 29 + 30 april 2022
10 13 mei 2022
03 juni 2022 – Eindevaluatie

Kostprijs

€1.950 (subsidie via KMO-portefeuille mogelijk)

Voor bijkomende info:

Didier Vanhee
0496/84 54 71
vanheedidier@gmail.com

Programma

• Individuele intake (60 min)

Start van je persoonlijk groeiproces als coach. Verbindend werken met jezelf en elkaar. Kennismaking met de groep aan de hand van groepsdynamische coachingstechnieken. Theoretisch kader rond integratief coachen. Wat is nu precies coaching en wat niet? Werken rond verbinding, hoe blijf ik in verbinding met mezelf als coach? Hoe ga ik in contact met mijn coachee? Hoe creëer ik als coach verbinding om mijn coachee optimaal te doen groeien. Weekend gaat door in een natuurlijke omgeving, overnachting en catering inbegrepen.

Coachend werken met gedachten, emoties en het lichaam (3 dagen)

Welke methodieken kan ik als coach inzetten om mijn coachee positiever te leren denken. Waar schuilt gedachtekracht en gedachtestop? Hoe leer je je coachee afstand te nemen van negatieve gedachten, stoppen met piekeren en twijfelen. Hoe kan jouw coachee zijn innerlijke stem constructiever maken en hoe krijgt jouw coachee meer zelfvertrouwen, motivatie en daadkracht. We staan stil bij verschillende methodieken die je als coach kan aanwenden om je coachee kennis te laten maken met zijn gevoelswereld. Wat is de waarde van het voelen binnen het coachen en hoe ga je als coach om met emoties van je coachee. Hoe krijgt mijn coachee minder spanning en meer energie? Hoe kan je als coach je coachee terug in verbinding brengen met de wijsheid van zijn eigen lichaam. Hierbij staan cognitieve, ademhaling -en lichaamsgerichte methodieken centraal. Gebaseerd op de basisgedachten van o.a. Russ Harris, Pat Ogden en Marshall Rosenberg, Haemin Sunim,…

Ervaringsgericht coachen (1 dag)

Je maakt aan de hand van verschillende oefeningen kennis met de theorie van het ervaringsleren. We gaan dieper in op de kracht van het ervaringsleren (David Kolb) binnen een coachingstraject. Je wordt gedurende een volledige dag in het ervaringsleren ondergedompeld.

Taalgericht coachen (1 dag)

Binnen deze module leer je wat coachgerichte taal is. Er komen verschillende gesprekstechnieken aan bod alsook het afstemmen van jouw taal aan deze van de coachee. We leren de kracht van metaforen en verbeeldingstaal kennen. Je leert als coach het belang van gemeenschappelijke taal. Verbindend communiceren van M. Rosenberg en Herstelgericht communiceren van o.a Belinde Hopkins komen aan bod.

Oplossingsgericht coachen (1 dag)

In deze module leer je via verschillende methodieken uitvergroten wat wel werkt, los te laten wat niet werkt en te zoeken naar oplossingen. Voor elk probleem wordt gezocht naar constructieve alternatieven. Je leert als coach op zoek te gaan naar kleine veranderingen die vaak grote bewegingen teweegbrengen. De focus ligt dus op het versterken van je coachee en het creëren van mogelijkheden in plaats van beperkingen. We baseren ons op de basisgedachten van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg.

Coachend werken in ruimte en beweging (1 dag)

Binnen deze module worden voorgaande theorieën omgezet in concrete, actiegerichte oefeningen. Deze worden aan de hand van je eigen lichaam en/of materiaal in de ruimte uitgezet. Dankzij deze methodiek breng je je coachee letterlijk en figuurlijk in beweging. Het zijn stimulerende oefeningen waardoor het bewustwordingsproces van de coachee sneller plaatsvindt. Dankzij eigentijdse en verschillende visualisatietechnieken houdt de coachee zijn inzichten langer vast en zet deze vaker om in concreet gedrag.

Integratiefgericht coachen (1 dag)

Hoe ga je als integratieve coach aan de slag? Hoe wordt een coachingstraject praktisch opgezet van intake tot afronding. Wat zijn de voordelen van huiswerk en hoe kan dit eruit zien? Wanneer gebruik je welke coachingsmethodieken het best? Wanneer wordt coaching therapie en op welke manier verwijs je gepast door. Wie ben ik als coach, wat zijn mijn eigen voorkeursmethodieken en waar wil ik nog in groeien.

Evaluatie en afronding (halve dag)

Inschrijven: INSCHRIJVINGSFORMULIER