Opleiding Psychotherapeut

Opening Academiejaar 2023-2024

Dr. Frederick Van Der Sypt

Middelgerelateerde Stoornissen – “Roesmiddel of geneesmiddel? Een update uit de verslavingszorg.”

Bekijk of download hier de Powerpoint presentatie

Bekijk de volledige lezing hier

Bekijk hier de foto’s

SCRIPTIES VAN AFGESTUDEERDE PSYCHOTHERAPEUTEN – klik hieronder


De ABP-BVP vzw – Belgische Vereniging voor Psychotherapie vzw doet beroep op de AIHP vzw om mee vorm te geven aan haar Vlaamse RKG’s – Regionale Kwaliteitsgroepen.

De RKG’s van de ABP-BVP organiseren in samenwerking met de A.I.H.P. vzw thematische dagen/avonden om te voldoen aan de permanente vorming zoals voorgeschreven in het Advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen aangaande de ondersteunende Beroepen in de GGZ .

U ontvangt een certificaat en de accreditatie van de ABP-BVP.

Onze huidige samenleving heeft grote nood aan ondersteuning van het psychisch welzijn. Therapeuten zetten zich daar dagelijks voor in en de therapieopleiding aan de AIHP, in organisatie met de Hogeschool HOWEST, vormt hiervoor de ideale basis.

Wettelijkheid: De Federale Adviesraad heeft de FOD Volksgezondheid geadviseerd, buiten de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de artsen, een bijkomende categorie, ondersteunende beroepen in de geestelijke gezondheid (oB-GGZ), in de wetgeving mee op te nemen. Dit impliceert dat psychotherapie door meer disciplines zou kunnen worden uitgevoerd dan enkel bovenstaande drie.

  • Graag delen we met jullie de chronologische ontwikkelingen en al onze info betreffende de Belgische wetgeving m.b.t. psychotherapie en de activiteiten van het Platform Psychotherapie Vlaanderen, middels de site van Belgische vereniging voor psychotherapie : Klik hier

AIHP Nieuws

Terugbetaling van de psycholoog…?

Zie even info op: https://www.test-aankoop.be/gezond/gezond…

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor, maar zien meer psychische klachten

02/02/2022 Sinds de start van de coronacrisis hebben huisartsen…

SEPI

The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration XXXVIII…