SUPERVISIE VOUCHERS

Supervisie Vouchers worden gebruikt voor een supervisietraject bij een AIHP erkende supervisor, deelname aan de AIHP practica of aan de Regionale KwaliteitsGroep-vergaderingen van het Platform Psychotherapie (voor zover deze laatste georganiseerd worden door AIHP regionale coördinatoren)

Zowel studenten aan de AIHP, afgestudeerden aan de AIHP, niet-studenten aan de AIHP en praktiserende therapeuten kunnen gebruik maken van Supervisie Vouchers. Supervisie Vouchers hebben geen eind-geldigheidsdatum.

Supervisies bij een AIHP erkende supervisor (de supervisor krijgt steeds 1 voucher per uur, onafhankelijk hoeveel personen deelnemen)

 • individuele supervisie: 1 voucher per uur; de supervisee krijgt 1 stempel (betaal nooit cash!)
 • groepssupervisie:
  • twee personen komen samen 1 u. in supervisie: slechts 1 voucher wordt betaald (niet elk één); elke supervisee krijgt 1 stempel
  • drie tot maximum 4 personen komen in supervisie: altijd minimum 2 u.: in totaal worden slechts 2 vouchers worden betaald; elke supervisee krijgt 2 stempels
  • groepssupervisie met meer dan 4 personen kan niet

Practica

 • een practicum duurt 2,5 uur en bedraagt 1 voucher per deelnemer; iedere deelnemer krijgt 1 supervisie stempel (niet enkel wie in de gesprekssimulaties de rol van therapeut opneemt, zoals vroeger)
  • de therapeut die de locatie ter beschikking stelt voor het practicum, kan een kleine bijdrage afhouden

Regionale KwaliteitsGroep-vergaderingen

 • een vergadering (meestal 2,5 uur) bedraagt 1 voucher per deelnemer

Werkwijze:

 1. U bestelt eerst via onderstaand formulier het aantal vouchers.
 2. Het versturen van het formulier is bindend en geldt als officiële overeenkomst met de AIHP vzw.
 3. De vouchers kosten elk 60 €
 4. De bestelde vouchers worden naar u opgestuurd, inclusief de factuur.
 5. Bij ontvangst kan uw betaling kan gebeuren middels gewone overschrijving of via KMO-portefeuille (overheidssubsidie); voor gebruik van de KMO-p dient u minimum 2 vouchers te bestellen want de KMO-p subsidieert pas vanaf minimum 100 €; u dient de KMO-p aan te vragen binnen de twee weken na het eerste gebruik van de vouchers

Supervisie - Vouchers