SUPERVISIE VOUCHERS

voucher

Supervisie Vouchers worden gebruikt voor een supervisietraject bij een AIHP erkende supervisor, deelname aan de AIHP practica of aan de Regionale KwaliteitsGroep-vergaderingen van het Platform Psychotherapie (voor zover deze laatste georganiseerd worden door AIHP regionale coördinatoren)

Zowel studenten aan de AIHP, afgestudeerden aan de AIHP, niet-studenten aan de AIHP en praktiserende therapeuten kunnen gebruik maken van Supervisie Vouchers. Supervisie Vouchers hebben geen eind-geldigheidsdatum.

Supervisies bij een AIHP erkende supervisor (de supervisor krijgt steeds 1 voucher per uur, onafhankelijk hoeveel personen deelnemen)

 • individuele supervisie: 1 voucher per uur; de supervisee krijgt 1 stempel (betaal nooit cash!)
 • groepssupervisie:
  • twee personen komen samen 1 u. in supervisie: slechts 1 voucher wordt betaald (niet elk één); elke supervisee krijgt 1 stempel
  • drie tot maximum 4 personen komen in supervisie: altijd minimum 2 u.: in totaal worden slechts 2 vouchers worden betaald; elke supervisee krijgt 2 stempels
  • groepssupervisie met meer dan 4 personen kan niet

Practica

 • een practicum duurt 2,5 uur en bedraagt 1 voucher per deelnemer; iedere deelnemer krijgt 1 supervisie stempel (niet enkel wie in de gesprekssimulaties de rol van therapeut opneemt, zoals vroeger)
  • de therapeut die de locatie ter beschikking stelt voor het practicum, kan een kleine bijdrage afhouden

Regionale KwaliteitsGroep-vergaderingen

 • een vergadering (meestal 2,5 uur) bedraagt 1 voucher per deelnemer

Werkwijze:

 1. U bestelt via onderstaand formulier het aantal vouchers.
 2. Het versturen van het formulier is bindend en geldt als officiële overeenkomst met de AIHP vzw.
 3. De vouchers kosten elk 60 €
 4. Uw betaling kan gebeuren middels gewone overschrijving of via KMO-portefeuille (40% overheidssubsidie); voor gebruik van de KMO-p dient u minimum 2 vouchers te bestellen want de KMO-p subsidieert pas vanaf minimum 100 €; u dient de KMO-p aan te vragen binnen de twee weken na het eerste gebruik van de vouchers

Supervisie - Vouchers