SUPERVISIE VOUCHERS

voucher

Supervisie Vouchers worden gebruikt voor supervisie bij een AIHP erkende supervisor, deelname aan de AIHP practica of aan de Regionale KwaliteitsGroep-vergaderingen van het Platform Psychotherapie (voor zover deze laatste georganiseerd worden door AIHP regionale coördinatoren)

Zowel studenten aan de AIHP, afgestudeerden aan de AIHP, niet-studenten aan de AIHP en praktiserende therapeuten kunnen gebruik maken van Supervisie Vouchers. Supervisie Vouchers hebben geen eind-geldigheidsdatum.

Supervisie

  • individuele supervisie, bij een AIHP erkende supervisor, is 1 voucher per uur (betaal nooit cash of meer dan 1 voucher)
  • groepssupervisie wordt vergoed à rato van het aantal deelnemers (voor 3 deelnemers wordt dan bv. 2 uur supervisie gepland)

Practica

  • een practicum duurt 2,5 uur en bedraagt 1 voucher per deelnemer; u bestelt er minimum 5

Regionale KwaliteitsGroep-vergaderingen

  • een vergadering (meestal 2,5 uur) bedraagt 1 voucher per deelnemer

Werkwijze:

  1. U maakt, via onderstaand formulier, een keuze of u vouchers wilt bestellen voor supervisie of practica
  2. Kiest u voor supervisie dan ontvangt u, na uw bestelling, per post, de vouchers samen met de factuur; u gebruikt ze voor supervisie en RKG-vergaderingen
  3. Kiest u voor practica dan ontvangt u, na uw bestelling, per post, de factuur, de vouchers blijven in het bezit van de vestigingsverantwoordelijke en gebruikt ze wanneer u voor een practicum heeft ingeschreven
  4. De vouchers kosten elk 60 €
  5. Uw betaling kan gebeuren middels gewone overschrijving of via KMO-portefeuille (40% overheidssubsidie); voor gebruik van de KMO-p dient u minimum 2 vouchers te bestellen want de KMO-p subsidieert pas vanaf minimum 100 €; u dient de KMO-p aan te vragen binnen de twee weken na de factuurdatum

Supervisie - Vouchers