Opleidingscheques en KMO portefeuille

Indien u gebruik wenst te maken van één van onderstaande subsidiemogelijkheden, vragen wij u vriendelijk de subsidieaanvragen in orde te maken voor de aanvang van de opleiding. Voor de aanvraag van een KMO portefeuille hebt u maar de tijd tot max. twee weken na aanvang van uw opleiding (zie startdatum van uw opleiding op uw factuur).

Op het inschrijvingsdocument kan u reeds aangeven of u van onderstaande subsidiemogelijkheden gebruik gaat maken.

Inschrijven

 1. Vul het formulier in en selecteer de opleiding van jouw keuze. Vergeet niet de locatie aan te duiden. Let op, niet alle opleidingen gaan op elke locatie door.
 2. Je download de cursistenovereenkomst, vult ze in en stuurt ze naar ons terug. De cursistenovereenkomst is een verplichting van de KMO-p norm (ook als je geen gebruik maakt van de KMO portefeuille).
 3. U krijgt van ons een factuur toegestuurd.
 4. Indien u gebruik wenst te maken van de KMO portefeuille (overheidssubsidie) dan heeft u, na de datum van de start van de opleiding (staat op uw factuur), nog twee weken de tijd om de KMO portefeuille aan te vragen, nadien is dit niet meer mogelijk.
 5. Bij aanvragen of betalingen van de KMO portefeuille, vermeld u steeds uw factuurnummer en persoonlijke gegevens.

Opleidingscheques

Bevraag de VDAB of u in aanmerking komt. De wetgeving rond opleidingscheques is recent gewijzigd. Uw opleidingstraject moet door uw werkgever in uw POP of PAP staan (Persoonlijk Ontwikkelings Plan – Persoonlijk Actie Plan).

Meer info krijgt u via het gratis nummer 1700.

Opleidingscheque

KMO portefeuille

De A.I.H.P. vzw is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingscentrum. Wie over het statuut beschikt van zelfstandige (hoofdberoep of bijberoep) kan gebruik maken van een overheidssubsidie via de KMO-portefeuille. Deze overheidssubsidie bedraagt heden 30% van het inschrijvingsgeld.

Niet zelden hebben studenten, voor de aanvang van een studie of opleiding, het statuut van zelfstandige in bijberoep aangevraagd, om van deze opleidingssubsidie te kunnen genieten. Bevraag hiervoor een kruispuntbank, een ondernemingsloket, een sociaal secretariaat of de KMO-portefeuille (1700). U dient wel uw statuut (zelfstandige in hoofd- of bijberoep) in orde te hebben bij aanvang van de opleiding.

De A.I.H.P. vzw heeft een erkenning voor de pijler Opleiding en Advies.

 • voor de pijler Opleiding is het erkenningsnummer: DV.O215675 – (DV. letter O en cijfers 215675)

Procedure:

 • Als het jaarlijks inschrijvingsgeld 100% € bedraagt, dan stort u 70% € in uw virtuele KMO-portefeuille en de overheid stort daarin 30% € bij.
 • Dan stort u, vanuit uw KMO-portefeuille, het volledige bedrag door naar de A.I.H.P. vzw. U gebruikt als referentie het factuurnummer, vermeld op uw factuur.
 • U dient de 100% kost in te geven aangezien de A.I.H.P.-opleiding BTW vrijgesteld is (dus geen BTW van het bedrag aftrekken).
 • Let op: indien u de opleidingskost fiscaal inbrengt als beroepskost, kan u enkel 70% inbrengen (niet het gesubsidieerde deel van 30%!)

Enkele richtlijnen vanuit onze eigen ervaringen:

 • surf naar: https://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille
 • klik op: Login kmo-portefeuille
 • kies: Federaal token of Digitale identiteitskaart
 • Federaal token: u vraagt een kaart aan met 20 codes; wanneer u deze tokens ontvangt per post, kunt u inloggen; er zal u één van de 20 tokens worden gevraagd om verder te gaan
 • Digitale identiteitskaart: u gebruikt een ID lezer, aangesloten op uw computer; wanneer u een ID lezer heeft maar geen software (driver) kunt u die het best downloaden via: https://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/
 • kies uw besturingssysteem Windows of Mac; installeer de software
 • probleem: u geraakt bij de inlog Digitaleidentiteitskaart niet verder
 • wanneer uw computer sterk beveiligd is (bv. Norton) is het mogelijk dat u niet ingelogd geraakt en uw computer de melding verbindingsproblemen geeft; u dient dan de beveiliging aan te passen door volgende procedure te doorlopen:
 • ga naar uw internetbrowser (bv. explorer)
 • klik op: extra en internetopties
 • klik op: beveiliging en vertrouwde websites
 • tik bij: deze website aan de zone toevoegen: https://*.vlaanderen.be
 • klik op: toevoegen
 • klik op: sluiten
 • klik op het tabblad: beveiliging op de wereldbol waaronder internet staat
 • schuif de beveiligingsniveaus voor deze zone helemaal naar onder; naar normaal
 • klik op toepassen en OK
 • surf opnieuw naar: https://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille en volg de procedure Digitale identiteitskaart