Vanaf 14 juli 2021 is de subsidieregeling veranderd! Enkel beoefenaars van gezondheidsberoepen en paramedische beroepen kunnen nog gebruik maken van KMO portefeuille bij het volgen van opleidingen ter verbetering van het mentaal welzijn. Concreet gaat het over de volgende diploma’s en uitoefeningen (aantoonbaar via NACE codes) : klinische psychologie, klinische orthopedagogie, psychotherapeuten met verworven rechten,  diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, specialismen in geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, zorgkunde, vroedkunde,  homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, audiologie, tandartsen en apothekers ( zie de lijst van de overheid).

Aangezien psychotherapie nog geen NACEBEL code heeft, gebruiken de meeste de code 86.904 – Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.
psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Bevraag uw boekhouder om deze code mee op te nemen in uw bedrijfsactiviteiten, -doelstellingen en/of statuten,…

Een deelnemer met een diploma bemiddeling, counseling of coaching komt niet meer in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021; contacteer bij twijfel steeds VLAIO