KLACHTEN – KLACHTENREGISTRATIE – KLACHTENBEHANDELING

  • Elke formele klacht, via het FORMULIER 015 wordt behandeld door de Raad van Bestuur van de A.I.H.P. vzw.
  • De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de te nemen corrigerende maatregelen.
  • Naar de klant die de klacht initieerde, geschiedt er een terugkoppeling van de klachtbespreking/corrigerende maatregelen, uiterlijk 5 werkdagen na de Raad van Bestuur, waarop de klacht werd geagendeerd.