Karakterstructuren van Wilhelm Reich – Een lichaamsgerichte psychotherapeutische driedaagse.

InfoLichaam en geest horen samen, maar werden veel te lang van elkaar gescheiden gehouden.Vandaag de dag zeggen we dan ook niet ‘We hebben een lichaam’, maar ‘We zijn een lichaam’. In dit complexe samenspel van zovele lagen en bewustzijnstoestanden zoeken we naar de lichamelijke verankering van oude sporen die een harnas in de vorm van een karakterstructuur zijn gaan uitmaken. Emoties hebben zich vertolkt op een fysieke manier, kwetsuren zijn als ringen om de boomstam een harde kern gaan vormen. Wilhelm Reich, leerling van Freud en grondlegger van het emotionele lichaamswerk toont ons hierbij de weg. Hij leerde zien hoe het neuro-vegetatieve en musculaire stelsel overbelast kan worden en aanleiding geeft tot een niet meer naar behoren somatisch functioneren.

Concrete doelstellingen:

  • Het situeren van de lichaamsgerichte integratieve leer van Wilhelm Reich.
  • De vijf karakterstructuren en de bijhorende overlevingsmechanismen en lichaamspantseringen in theorie en praktijk toelichten.
  • Vijf levensverhalen, casussen uit de eigen praktijk, analyseren in hun lichamelijke expressie en onderliggende emotie.
  • De schizoïde structuur toelichten in haar relatie met de ogen, migraine, diafragma en haar thematische verbondenheid met angst en bestaansrecht.
  • De orale structuur analyseren in haar relatie met de keel, mond, thorax, schouders, hals en haar themata schuld en tekort.
  • De masochistische structuur interpreteren in haar relatie met de anus, bekken, constipatie, buik en billen en de themata schaamte en ingehoudenheid.
  • De rigide structuur exploreren in haar relatie met het hart, ademhaling, chronische hyperventilatie en thema’s verdriet en eenzaamheid.
  • De psychopathische structuur analyseren in haar relatie met het hart, diafragma, borst en haar thema’s vernedering en manipulatie.

 

Locatie: Deze opleiding vindt plaats in de ‘Praktijk voor Lichaamsgerichte psychotherapie en Psycho Energetica’ van de Dhartiaanse Dynamica vzw (www.dhartiaansedynamica.be), Wellingstraat 2A, 9070 Heusden (Destelbergen) – U kan (indien nodig) afgehaald worden aan de eindhalte van tramlijn 24: vanaf St. Pietersstation – Melle Leeuw (Brusselse steenweg) – Op een paar minuutjes afstand van de praktijk.

Data en prijs: 3 dagen van 10.00 – 17.00 u. – donderdagen: 7 februari- 28 februari – 14 maart 2019; 750 €  (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

Inschrijvingen: Buyst Tanja, 0477/556536, tanjabuyst@gmail.com

Info rond inhoud: Gina d’Harte, 0476/552215, info@dhartiaansedynamica.be