ISO 9001:2015 KWALITEITSMANAGEMENT

ISO 9001:2015 – KWALITEITSMANAGEMENT

De A.I.H.P. vzw streeft naar transparantie betreffende haar werking, beleid en kwaliteitscontrole. Hieronder vindt u het belangrijkste aspect m.b.t. onze klanten, nl. de Klachtenprocedure. Voor meer info contacteert u de kwaliteitsverantwoordelijke Philippe Vrancken – philippe.vrancken@telenet.be – dan bezorgen wij u een paswoord naar het gehele ISO 9001:2015 document.


In december 2008 behaalde de A.I.H.P. vzw, na een intensieve, externe, auditprocedure door SGS, het kwaliteitslabel ISO 9001:2008. De Academie werd aldus in staat gesteld om zijn cliënten, ter betaling, de KMO-portefeuille aan te bieden, voor de pijler opleiding/advies. Hierdoor kunnen de studenten van de A.I.H.P. vzw genieten van een overheidssubsidie van 40% van de totale opleidingskost. De erkenning voor een KMO-p betekent op haar beurt, een gefaciliteerde accreditatie als gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum.

  • In november 2010 behaalde de A.I.H.P. vzw, weerom na een uitvoerige audit, het kwaliteitslabel ISO 9001:2008.
  • In januari 2012 behaalde de A.I.H.P. vzw, een bijkomend kwaliteitslabel ISO 9001:2008, voor de pijler advies.
  • In december 2018 werd de A.I.H.P. vzw, succesvol, geauditeerd worden m.b.t. het kwaliteitslabel ISO 9001:2015.

Klachten en klachtenbehandeling  ISO 9001

Via deze link: Klachten en Klachtenbehandeling – FOR-015 vindt u de documenten en de procedure m.b.t. het uiten van een formele klacht.

De AIHP adviseert u om, indien mogelijk, uw klacht eerst rechtstreeks te bespreken met de betrokken persoon van de AIHP waarmee u een geschil zou hebben. Indien u geen oplossing zou bereiken, dan pas adviseren wij u om een formele klacht in te dienen.

De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de registratie, het toewijzen van een verantwoordelijke en het klasse­ment van de klantenklachten. Iedere vestigingsverantwoordelijke (per provincie) is verantwoordelijk voor het noteren van klantenklachten en het uitvoeren van correctieve en preventieve acties. Elke formele klacht (via het klachtenformulier) wordt behandeld door de Raad van Bestuur van de A.I.H.P. vzw. De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de te nemen corrigerende maatregelen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beslissen van onoplosbare klachten. De Raad van Bestuur is bevoegd de klacht te bespreken met een representatieve beroepsvereniging.

De klant dient de klacht schriftelijk over te maken. Bij mondelinge, onoplosbare klachten wordt de klant steeds verwezen naar de schriftelijke klachtenprocedure.


ISO 9001:2015 – volledige document