opleiding rouwtherapie

Jaaropleiding Integratief Rouwconsulent en rouwtherapeut

Tijdens deze jaartraining worden rouwmythes ontsluierd, en gehanteerde vaak verouderde theoretische rouwmodellen onder de loep genomen. We maken kennis met een nieuw rouwparadigma die onze kijk op rouw verruimt en gestoeld is op inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek.

Integratief rouwmodel

In een integratief rouwmodel wordt het persoonlijk rouwtraject uitgetekend als een natuurlijk, dynamisch én uniek proces met mogelijke uitdagingen voor de rouwende. Daarnaast worden ook instrumenten aangereikt om gecompliceerde rouw en traumatisch verlies te herkennen en te “behandelen”.

We gaan dieper in op rouw in al zijn facetten: hechting als de motor van rouw, de context van gezin en familie, de zoektocht naar betekenis, het belang van rituelen,..
Specifiek staan we stil bij de kindertaal van rouw en verliesverwerking bij jongeren, rouw na zelfdoding, het ABC van de zelfzorg voor de hulpverlener,… Naast theoretische kaders, worden tal van handvaten aangeboden via concrete voorbeelden, verhalen, casussen,…

We oefenen met werkvormen en methodieken.
Maandelijks worden groepsopdrachten meegegeven en op het eind van de jaaropleiding verwerkt elke cursist zijn groeiproces in een creatief werk.

Individuele supervisies geven de cursist verdere ondersteuning en helpen deze te reflecteren over eigen thema’s, blokkades, interventies, gevoelens,…

Doelstelling van deze opleiding

 • Kennen van actuele rouwmodellen, nieuwe visie op rouw, hechtingstheorie, trauma, risicofactoren en diagnostiek voor gecompliceerde rouw, behandeling van rouw,..
 • Kunnen toepassen van specifieke methodieken. Hechtings- en rouwstijl van de rouwende kunnen herkennen en passend interveniëren. Negatieve basisopvattingen en destructieve strategieën kunnen detecteren, exploreren en corrigeren in constructievere en helende strategieën.
 • Oude trauma’s en vroegere verlieservaringen die actuele verliesverwerking bepalen en/of belemmeren, en risicofactoren voor gecompliceerde rouw kunnen detecteren en exploreren. Innerlijke en uiterlijke hulplijnen van de rouwende exploreren en helpen mobiliseren.
 • Weten dat, en kunnen zien hoe eigen rouwgeschiedenis (van de hulpverlener) invloed heeft op het therapeutisch werk. Eigen grenzen kunnen bewaken.

Voor wie?

We focusen ons vooral op therapeuten, psychologen, coaches in het werkveld of in opleiding, maar de opleiding is toegankelijk voor iedereen die zichzelf en anderen wil helpen met rouwtherapie.

Wij besteden ook veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers. Voor een kennismakingsgesprek of meer inlichtingen kan u dus steeds terecht bij de lesverantwoordelijke Didier Vanhee

Methodieken

Allereerst worden de deelnemers intensief gevormd via theoretische en ervaringsgerichte seminaries en via workshops waarin technieken en vaardigheden getraind worden.
Andere onderdelen zijn individuele zelfstandige opdrachten en intervisies in een steungroep. Dus een degelijke theoretische scholing aangevuld met oefeningen en persoonlijk werk.

Supervisie

Cursisten die geïnteresseerd zijn in een getuigschrift ‘Bijzondere bekwaming in de rouwbegeleiding’ of rouwconsulent maken een supervisiecontract met één van de opleiders (min. 6 sessies).

 • integratief rouwmodel
 • werken met emoties,
 • de persoonlijkheid van de rouwende,
 • traumaverwerking,
 • de context, risicofactoren,
 • betekenisverlening,
 • hechting,
 • zelfdoding,
 • traumatische rouw,
 • ouderen en kinderen in rouw.

Prijs

€1400 - middels KMO portefeuille krijgt u tot 30% terugbetaald

Locatie

AIHP Oost-Vlaanderen

Marathonstraat 3, 9000 Gent

(Op 10min. stappen van het Sint-Pietersstation)

Lesdagen

10 dinsdagen van 09.30 tot 17.00 u

 • 27/10/2020
 • 24/11/2020
 • 15/12/2020
 • 19/01/2021
 • 09/02/2021
 • 16/03/2021
 • 20/04/2021
 • 04/05/2021
 • 25/05/2021
 • 22/06/2021

Schrijf je hier in

Docent

Didier Vanhee

Tel: +32 496/84.54.71
E-mail: vanheedidier@gmail.com