EDUCATIEF VERLOF

Indien u van educatief verlof wilt genieten, dan moet u ten laatste, binnen de 20 dagen na de startdag van uw opleiding, uw aanvraag bij uw werkgever indienen.

Dan moet u bij het einde van elk trimester (Kerstmis, Pasen, eind juni) een attest bij uw werkgever binnenbrengen met uw aanwezigheden/afwezigheden. De AIHP maakt dit attest op, op basis van uw aanwezigheden/afwezigheden.

U bent zelf verantwoordelijk om ons dit attest tijdig aan te vragen, middels onderstaand formulier!

Vul het in en wij sturen het u op. U heeft de keuze tussen Attest 3 en Attest 4; bevraag uw werkgever wanneer u uw educatief verlof aanvraagt. Attest 3 is een trimestrieel attest, attest 4 is één attest voor een heel schooljaar; meestal wordt attest 3 gevraagd.

AANVRAAG ATTEST EDUCATIEF VERLOF