Beeldende Therapie

Aantal dagen: 3

Info

Beeldende therapie maakt deel uit van de non-verbale ervaringsgerichte psychotherapie en is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie kan individueel plaatsvinden maar er kan ook gewerkt worden in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin, relatie en/of therapiegroepen.

Beeldende therapie is  tevens een ervaringsgerichte therapie. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.

Heb je als therapeut nu vaak de idee dat je enkel met het gesproken woord dreigt vast te lopen. En merk je dat dat jouw cliënt moeite heeft:

 • Met verbaal abstraheren en reflecteren of gebruikt hij/zij juist te sterke rationalisering als afweer?
 • Met continuïteit in het contact te ervaren (het beeld blijft bestaan).
 • Met het vinden van woorden voor zijn problematiek of ervaringen of er is sprake van een taboe op praten of het benoemen van bepaalde ervaringen.

Dan is deze 3-daagse opleiding beeldende therapie iets voor jou. Het geeft jouw cliënt de mogelijkheid om:

 • via experimenteren met materialen en in vormgeving het eigen handelen en het eigen gedrag  te ervaren.
 • via materiaalervaring en vormgevingsprocessen emoties en gedrag te leren ordenen en begrenzen.
 • Een taal te geven aan het ondefinieerbare.

Met deze extra taal verruim je jouw gamma aan therapeutische interventiemethodieken.

Programma

Dag 1:

 • Wat is creatieve (beeldende) therapie? Voor wie? Voordelen en visie
 • Aan de slag: zoeklichtmodel: hoe kan je als beeldend therapeut naar je cliënt kijken?

Dag 2:

 • Hoe zet je een beeldende sessie op (opdracht zetten, Organisatie, Opbouw)
 • Aan de slag: cliënt/therapeut oefeningen per thema uit het zoeklichtmodel

Dag 3:

 • Terugkomdag: casussen uit de eigen praktijk, feedback toepassing dag 1 en 2 in de eigen praktijk. Wat gaat goed en waar loop je tegenaan?
 • Belang van afscheid/rituelen in de therapie

Locatie

Marathonstraat 3
9000 Gent

Data en Prijs

€450 (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

3 dagen van 09.30 – 17.00u

 • 14/03/2020
 • 04/04/2020
 • 18/04/2020

Inschrijvingen en info

 • Didier Vanhee
 • 0496 84 54 71
 • vanheedidier@gmail.com