Artikels en PPT’s mits betaling.

 • Integratieve Behandeling van Depressie (pdf - 69 pag.) prijs: 3,50 €

  Met “integratief” wordt niet de één of andere nieuwsoortige behandelingsmethode of denk-school, psychotherapeutisch of psychofarmacologisch, bedoeld, want dit zou van een zekere eenzijdigheid kunnen getuigen. Integratief verwijst veeleer naar een geestelijke openheid, die als principe hanteert: “alles wat blijkt werkzaam te zijn, willen wij gebruiken”. Integratief denken en werken is daarom wellicht de enige manier om niet eenzijdig te zijn.

  Het oorspronkelijke boek van Kennedy e.a. is gegroeid uit een initiatief van het Canadees Netwerk voor Stemmings- en Angstbehandelingen (CANMAT) in 1999. Het was oorspronkelijk een leidraad voor huisartsen. Het werd door de vier, hoger vermelde, hoogleraren uit Canada, USA en UK bewerkt en vervolledigd. Uit het werk blijkt een, voor academische kringen, zeldzame integratieve houding. De veel geciteerde CBT (Cognitive Behaviour Therapy) is trouwens zelf al een prachtvoorbeeld van een integratie tussen twee richtingen (gedragstherapie en cognitieve psychotherapie), die vroeger een beetje als twee onverzoenbare uitersten golden. Verder is dit een pleidooi om medicatie en psychotherapie steeds samen te gebruiken, al was het maar omdat de combinatie beter werkt dan elke benadering apart, zeker vanuit het standpunt van de recidiefpreventie.

  Het boek diende daarom als belangrijkste, maar niet als enige inspiratiebron voor onderhavig werk. Het werd aangepast met Belgische gegevens, en uitgebreid met nuttig gebleken adviezen.
  Het dient ook binnen de opleidingen tot Integratief Psychotherapeut en Consulent aan de Academie voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie.

  Dank aan alle studenten van de Academie die een ontwerp van vertaling voor dit nuttig handboekje hebben gemaakt.