BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOTHERAPIE vzwwww.abp-bvp.be

RKG – REGIONALE KWALITEITSGROEP – OOST-VLAANDEREN

De Regionale Kwaliteitsgroep Oost-Vlaanderen van de ABP-BVP organiseert in samenwerking met de A.I.H.P. vzw (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw) volgende thematische bijeenkomsten rond de integratie van DUPLO in psychotherapie:

De DUPLO-Taal werd vorm gegeven door Marleen Diekman als Een Taal Erbij”. Een extra TAAL om kinderen en volwassenen beter te beluisteren en te begrijpen. Door de DUPLO-Taal in te zetten voelen mensen zich begrepen, voelen de ERKENNING en komen zo sneller in beweging.


Donderdag 20 oktober 2022 – 09.30 tot 16.00 u. –  DUPLO-Taal in (hoog conflict)-scheiding

Scheiding kan complex zijn zowel voor kinderen als voor volwassenen. Je krijgt een extra TAAL met de DUPLO-Taal toe te voegen in consulten. Je krijgt demonstratie en je krijgt voldoende tijd om zelf aan de slag te gaan met het materiaal. Je krijgt inzicht hoe de scheiding systemisch in elkaar kan zitten. Je krijgt inzichten hoe je loyaliteit, meerzijdige partijdigheid, conflicten, erkenning, schade, enz. kan uitbeelden. We focussen ons vooral op therapeuten, psychologen, coaches in het werkveld of in opleiding, maar de opleiding is toegankelijk voor iedereen die zichzelf en anderen wil helpen met Duplo-methodiek.

Isa Deschuyteneer – 160 € – (KMO-p is mogelijk) – Centrum Zon-Maan, Vossestraat 64, 9890 Gavere

Meer info? Mail naar: isa@isadeschuyteneer.be

Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.


Donderdag 17 november 2022 – 09.30 – 16.00 u. – DUPLO-Taal met kinderen en/of ouders

Je leert als therapeut, hulpverlener hoe je de DUPLO-Taal kan inzetten bij zowel kinderen als ouders. Je krijgt handvatten door: demonstratie, psycho-educatie en je eigen casus met heel veel zelf oefenen. Hoe beeld je de ontwikkelingstaken uit van kinderen. Hoe beeld je de opvoedingsstijlen uit van ouders. Wat speelt er in de ouder-kind relatie, wat zijn de patronen. Je krijgt inzichten hoe en vanwaar deze patronen kunnen komen. En je gaat zelf veel oefenen met de DUPLO-Taal. Breng zeker je casus mee!

Isa Deschuyteneer – 160 € – (KMO-p is mogelijk) – Centrum Zon-Maan, Vossestraat 64, 9890 Gavere

Meer info? Mail naar: isa@isadeschuyteneer.be

Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.


Donderdag 15 december 2022 – 09.30 – 16.00 u. – DUPLO-Taal in pleegzorg en adoptie

Je leert als therapeut, hulpverlener, hoe je de DUPLO-Taal in kan zetten tijdens pleegzorg- en adoptieproblematieken. Je krijgt handvatten door demonstratie, psycho-educatie en heel veel zelf oefenen. Je krijgt zicht op wat er speelt tussen de pleegzorgouders en de pleegkinderen. Je krijgt zicht op hechtingspatronen. Je krijgt zicht op loyaliteiten. Wat speelt er tussen de biologische ouder en het pleeggezin? Hechting en trauma zijn niet weg te denken in dit kader.

Isa Deschuyteneer – 160 € – (KMO-p is mogelijk) – Centrum Zon-Maan, Vossestraat 64, 9890 Gavere

Meer info? Mail naar: isa@isadeschuyteneer.be

Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.


Donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2023 – 09.30 – 16.00 u. – 2-daagse DUPLO-Taal en Hechting

We gaan aan de slag met de DUPLO-Taal via zelf-ervaringsoefeningen en theorie. Er wordt uitvoering gedemonstreerd hoe je de beelden kan neerzetten. – Welke hechtingsstijlen herken je bij jezelf. Zijn er hechtingsstoornissen? Wat zijn je copingsmechanismen, welke zijn waardevol en welke belasten jou Wanneer functioneer je vanuit deze hechting naar anderen toe, als hulpverlener. De window of tolerance. Cirkel van veiligheid.

Isa Deschuyteneer – 320 € – (KMO-p is mogelijk) – Centrum Zon-Maan, Vossestraat 64, 9890 Gavere

Meer info? Mail naar: isa@isadeschuyteneer.be

Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 12 u.


Donderdag 11 mei 2023 – 09.30 – 16.00 u. – DUPLO-Taal en de schatkist van het (gekwetste) innerlijke kind

We hebben allemaal een innerlijk kindje, ons voel kindje. Veelal ervaren we dit als gekwetst of weten we niet dat we dit kindje met ons meedragen. Om volledig te kunnen helen is het nodig om dit kleine kindje te (h)erkennen en een plek te geven in onszelf. In deze masterclass gaan we via zelfervaring aan de slag hoe je je cliënten kan helpen met hun innerlijke kindje. Je leert in de DUPLO-Taal neer zetten wat dit kleine kindje nodig heeft om te kunnen helen. Je krijgt demonstratie, je krijgt een extra Taal om uit beelden. We gaan door te oefenen theorie en praktijk samenbrengen.

Isa Deschuyteneer – 160 € – (KMO-p is mogelijk) – Centrum Zon-Maan, Vossestraat 64, 9890 Gavere

Meer info? Mail naar: isa@isadeschuyteneer.be

Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.

DEELNEMEN


 1. U vult dit formulier volledig in en verstuurt het.
 2. U ontvangt van ons een elektronische factuur.
 3. U wenst gebruik te maken van de KMO-p subsidie – Het erkenningsnummer van de AIHP vzw bij de pijler opleiding is: DV.O215675 (de O is een letter)
  1. U vraagt de KMO-p subsidie aan, uiterlijk 14 kalenderdagen na de eerste opleidingsdag.
  2. U stort (binnen de aangeboden tijd) uw deel in de virtuele KMO-p portefeuille.
  3. De overheid subsidieert bij tot het volledige bedrag.
  4. U stort het volledige bedrag door naar de AIHP met vermelding van uw factuurnummer.
 4. U wenst geen gebruik te maken van de KMO-p subsidie:
  1. U betaalt de factuur met vermelding van uw factuurnummer.

De kostprijs van een AIHP vzw opleiding is niet onderhevig aan de BTW. Indien u een KMO-p subsidie aanvraagt, vraagt u dit aan voor het volledige bedrag. Trek er geen BTW van af!

Centraal rekeningnummer van de AIHP vzw: BE97 9796 2119 2449ARSPBE22

INSCHRIJVINGSFORMULIER - AIHP KMO-P ERKENNINGSNUMMER DV.O215675