Reichiaans Lichaamswerk

‘Iets wringt er in mijn lichaam!

Over het dragen van maskers en harnassen, of welke overlevingsstructuur wij willens nillens geïnstalleerd hebben in ons lichaam?

Inleiding in het psychosomatisch bewustzijn van onszelf. Interpretatie van de leer van vier grote meesters (Reich, Lowen, Painter en Keleman) en praktische toepassing hiervan op het eigen lichaam aangevuld met de laatste nieuwe inzichten uit o.a. somatic experience (Levine)

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

– De vorm die onze lichamen hebben aangenomen, kunnen interpreteren als gevolgen van onze menselijke poging om lief te hebben en bemind te worden.
– De soort energie detecteren die doorheen ons lichaam loopt en inzien waarom ze precies op deze en gene plaats stagneert.
– Het eigen lichaam leren zien als een pulserende accordeon die aanzwelt en ontzwelt.

DEEL 1. Inleiding in de theorie

– Reich, Lowen, Painter en Keleman situeren in de ontstaansgeschiedenis van het somatisch bewustzijn.
– De begrippen ‘karakterpantsering’ (Reich), ‘lading en ontlading’ (Lowen), ‘posturale integratie’ (Painter) en ‘somatisch archetype’ (Keleman) in de context van een groeiend lichamelijk bewustzijn kunnen situeren.

DEEL 2. Toepassing van de theorie op literaire verhalen

– Zes concrete levensverhalen leren lezen en interpreteren.
– Karakteranalyse uitvoeren op een aantal literaire personages.

DEEL 3. Lichaamsgerichte instructie

– De vijf karakterstructuren van Reich/Lowen in relatie kunnen brengen met de lichaamsdelen die pijnlijk getroffen kunnen zijn.
– De gevolgen van een neuro-vegetatieve en musculaire overbelasting kunnen situeren in de anatomie van ons lichaam.

DEEL 4. Massagetechnieken

– Na het analyseren van je eigen karakterstructuur en vormen van lading/ontlading specifieke massagetechnieken aanleren om je lichaam opnieuw te laten pulseren.
– De complexiteit van je emotionele en fysieke lichaam leren aanvoelen door helende aanrakingen.

De locatie

Deze opleiding vindt plaats in de ‘Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Psycho Energetica’ van de Dhartiaanse Dynamica vzw, Wellingstraat 2A, 9070 Heusden (Destelbergen)

Data

Donderdag 19 en 26 maart en 23 april 2020
Van 10.00 – 17.00 u

Prijs

520 euro (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

Inschrijvingen en inlichtingen

Tanja Buyst
0477/55 65 36
tanjabuyst@gmail.com

Info rond inhoud:

Gina d’Harte,
0476/ 55 22 15
info@dhartiaansedynamica.be

AIHP Gent, http://psychology-integration.eu