Psychotherapie Opleiding – Academiejaar 2018-2019

Onze 4-jarige opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut was de eerste in Vlaanderen. De AIHP vzw organiseert immers al 39 jaar een professionele opleiding Psychotherapie, die heden, geaccrediteerd is door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.). Onze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

De AIHP vzw heeft een associatie met de VIVES Hogeschool, waardoor de opleiding kan worden gefinaliseerd met een Postgraduaat.

Onze opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand beeldregistratie en video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren.

De AIHP streeft naar de leermethodiek ‘flipped classroom‘ waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen (alleen of met peers). Het organiseren van webinars (online seminars) hoort tot onze doelstellingen.

Onze opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen (zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België) in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de, nog op te richten, Federale Raad.

Zowel de AIHP vzw als de, door de FOD Economie erkende beroepsfederatie BNVIP vzw, zijn op politiek-strategische wijze gepositioneerd op alle niveaus.

Voor onze opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut kunt u kiezen uit drie vestigingsplaatsen, nl. Antwerpen-Zoersel, Oost-Vlaanderen-Gent, West-Vlaanderen-Koekelare. Elke vestigingsplaats hanteert hetzelfde curriculum, nl. 99 contacturen per academiejaar.

Kostprijs en Inschrijven
Data Antwerpen - Zoersel
Data Oost-Vlaanderen - Gent
Data West-Vlaanderen - Koekelare
Integratief
Locaties
Leerlijnen en ECTS fiches
AIHP en Europa
Literatuurlijst en Taken
Modelvragen en Leerdoelen
Meer Informatie

HET EUROPEAN CERTIFICATE PSYCHOTHERAPY AANVRAGEN

Wilt u als afgestudeerde psychotherapeut het prestigieuze ECP aanvragen? Lees de procedure en download de aanvraagdocumenten: ECP aanvraagprocedure