POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE VOLGENS DE INTEGRATIEVE - HUMANISTISCHE - EXPERIËNTIËLE MODALITEIT

Onze 4-jarige opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut was de eerste in Vlaanderen. De AIHP vzw organiseert immers al 39 jaar een professionele opleiding Psychotherapie, die heden, geaccrediteerd is door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.). Onze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Heden hebben wij een associatie met de VIVES Hogeschool, waardoor de opleiding kan worden gefinaliseerd met een Postgraduaat.

Onze opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand beeldregistratie en video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren.

De AIHP streeft naar de leermethodiek ‘flipped cassroom‘ waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen (alleen of met peers). Het organiseren van webinars (online seminars) hoort tot onze doelstellingen.

Onze opleiding tot Integratief – Humanistisch – Experiëntieel Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen (zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België) in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de, nog op te richten, Federale Raad.

Zowel de AIHP vzw als de, door de FOD Economie erkende beroepsfederatie BNVIP vzw, zijn op politiek-strategische wijze gepositioneerd op alle niveaus.

Na de opleiding kunt u doorstromen naar een geaccrediteerd Master programma middels de universiteit van Utrecht (Master in Science Integrated Care Design – Psychotherapie ECP).

Postgraduaat Psychotherapie volgens de Integratieve – Humanistische – Experiëntiële Modaliteit (4 jaren van 10 dagen)
DEZE OPLEIDING IS REEDS GESTART

IN SAMENWERKING MET

DOCENTEN

Philippe Vrancken, Didier Vanhee, Gwendolyn Van Cauwelaert, Leen De Vuyst, Anouk Pierre, Marleen Jans, Tine Boeykens, Ada Van Moorhem, Moira Verhofstadt, Patricia Vandenameele, Tanja Buyst, Isabelle Deschuyteneer, Lut Celie, Hilde Klerkx,… (een team van orthopedagogen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychotraumatologen, psychosomatologen,…)

OPLEIDINGSFORMAT

 • contactmomenten:
 • maandagavonden: 02/10/2017 – 16/10/2017 – 23/10/2017 – 13/11/2017 – 27/11/2017 – 11/12/2017 – 08/01/2018 – 22/01/2018 – 05/02/2018 – 19/02/2018 – 05/03/2018 – 26/03/2018 – 14/05/2018 – 28/05/2018
 • zaterdagen: 18/11/2017 – 14/01/2018 – 21/04/2018
 • 1 opleidingsweekend: 02-03/12/2017
 • de opening van het academiejaar en het jaarlijks symposium
 • intervisie (50 uren per jaar): tijdens de intervisies doen we beroep op mekaar en gaan we aan de hand van verschillende intervisiemethodes mee denken over persoon- en techniek gebonden raagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie
 • supervisie (10 uren per jaar): tijdens de supervisies wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die men heeft ten aanzien van zijn of haar werk; de supervisies geven zicht op welke situaties valkuilen kunnen geven, waar dit mee te maken kan hebben en hoe hiermee om te gaan

JAREN - DATA - UREN

Aantal jaren: 4

 • dinsdagen 09.00-17.30 u: 26/09/2017 – 24/10/2017 – 21/11/2017 – 09/01/2018 – 30/01/2018 – 20/02/2018 – 20/03/2018 – 24/04/2018
 • 1 opleidingsweekend: 01-03/12/2017
 • opening academiejaar: 14/10/2017 – symposium 28/04/2018
 • examen: 29/05/2018
 • supervisie-, intervisiemomenten en practica (data samen af te spreken)

LOCATIE

Swytswal 15, 8680 Koekelare

PRIJS

1950,00 € (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

CONTACTPERSOON - INSCHRIJVEN

vanheedidier@gmail.com – 0496/845471

Inschrijven via het formulier onderaan deze pagina