fbpx

ONLINE COVID-19 PSYCHOTHERAPIE

ONLINE COVID-19 PSYCHOTHERAPIE

De EERSTELIJNSZONE Antwerpen Centrum (voorzitter Geert Van de Voorde) neemt, in samenwerking met de AIHP vzw en de BPC vzw (Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten) het initiatief tot het opzetten van een vrijwillig online psychotherapie platform met betrekking tot COVID-19 gerelateerde problematieken.
Graag willen wij beroep doen op jullie om gedurende enkele weken, enkele momenten vrij te houden voor telefonische ondersteuning van cliënten/patiënten.
Voor de studenten van de AIHP vzw komen de gepresteerde uren in aanmerking voor stage/gesuperviseerde klinische praktijkvoering.
Bij succes in de provincie Antwerpen zal een volledig netwerk worden uitgerold over alle Eerstelijnszones van Vlaanderen.
Philippe Vrancken
directeur AIHP vzw

AANMELDING TOT VRIJWILLIGE PSYCHOTHERAPEUT COVID-19 PATIËNTEN