MASLOWPRIJS

Vanaf het jaarlijks symposium 2012 willen wij op regelmatige basis een prijs uitreiken voor een creatief en verdienstelijk psychotherapeut of een persoon die een verdienstelijke inbreng heeft gedaan in het werkveld van de psychotherapie. Dit kan zowel iemand zijn uit Vlaanderen, als ver daarbuiten.

Deze prijs krijgt de naam van de “Maslowprijs”, verwijzend naar de veelzijdige en grensverleggende bijdragen van de Amerikaanse psychotherapeut Abraham Maslow (1908-1970), één der belangrijkste grondleggers van de humanistische, integratieve psychotherapie.

Hieronder krijgt u een impressie van de voorbije uitreikingen.

MASLOWPRIJS 2016 – Prof. em. dr. Manu Keirse

De Maslow-award staat symbool voor de Integratieve visie in de psychologie die steeds meer aan belang wint, ook op Europees vlak.

De geschiedenis en de verwezenlijkingen van Manu Keirse samenvatten is een moeilijke opdracht, Master klinische psychologie, Master familiale en seksuologische wetenschappen Master medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid, Postgraduaten van groeps- en organisatiebegeleiding tot gezondheidsethiek,  en daarbovenop nog een Doctoraat in de geneeskunde.

Zijn werksituaties varieerden van diensthoofd psychologische dienst in een Psychiatrisch Centrum; docent, Sint-Elisabethschool voor Verpleegkunde, Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk en Gezinswetenschappen; hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde, KULeuven, en Eindhoven

Directiefuncties: directeur Patiëntenbegeleiding, directeur Paramedische Patiëntenzorg, Universitaire Ziekenhuizen, KU Leuven, algemeen directeur-bestuurder, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Leuven.

Politieke mandaat als kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu en talrijke bestuursfuncties al voorzitter van de raad van bestuur, van Woonzorgnet Dijleland over Vzw Sint-Camillus, Kliniek voor Psychiatrie, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Academie Levenseinde, tot DELA – fonds, Koning Boudewijnstichting, voorzitter.

Vroegere bestuursfuncties: Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen

Functies in Overheidsorganen: Lid van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, Lid van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

Andere opdrachten en verantwoordelijkheden: Voorzitter van de Bestedingscommissie “Kom op tegen Kanker” van de Vlaamse Liga tegen Kanker, Voorzitter van de Interdiocesane commissie voor bescherming van kinderen en jongeren, Voorzitter van coördinatiecommissie voor opvangpunten van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk.

Tientallen boeken en talrijke Publicaties: bekroond met de Glaxo-prijs voor wetenschappelijke publicaties.

MASLOWPRIJS 2015 – dr. KEN EVANS 

De MASLOW AWARD 2015 – voor de meest grensverleggende psychotherapeut in Europa en als officiële blijk van erkentelijkheid ging in 2015 (24/10), postuum naar dr. Ken Evans (plots overleden op 15/07/2015)

Was: Stichter en president van de European Association for Integrative Psychotherapy en voormalig president van de European Association for Psychotherapy.

Joanna Hewitt nam, als weduwe van Dr. Ken Evans, de Maslowprijs in ontvangst. Voorafgaand hield Prof. Maria Gilbert, Faculty Head of Applied Psychology, Psychotherapy and Counselling, Metanoia Institute, London, een lezing met als titel: Integrative Psychotherapy – the Delicate Art of Negotiating Difference. Prof. Maria Gilbert was een goede vriendin van Dr. Ken Evans. Samen schreven ze het boek: An Introduction to Integrative Psychotherapy.

MASLOWPRIJS 2015 – Prof. em. dr. ALFONS VANSTEENWEGEN 

De MASLOW AWARD 2015 – voor de meest grensverleggende psychotherapeut in Vlaanderen en als officiële blijk van erkentelijkheid ging in 2015 (28/03) naar em. prof. Alfons Vansteenwegen

Prof. em. dr. ALFONS VANSTEENWEGEN (°1941) – gehuwd met Maureen Luyens, 4 kinderen – psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog

Was: Voorzitter Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen, Faculteit Geneeskunde, K.U. Leuven, Relatietherapeut en Hoofd Communicatiecentrum, U.Z. Leuven, Doctor (PhD) in de psychologie, MA Familiale Seksuologische Wetenschappen, BA Filosofie, Certificaat van studies in de Theologie, Certificaat van Specialisatie in de Psychotherapie, Onderzoeker in het domein van de psychotherapie voor relationele en seksuele problemen.

Verantwoordelijke Postgraduaat Opleiding in de echtpaar- gezins- en seksuele therapie en Postacademische Vorming Bemiddeling in Familiezaken, K.U. Leuven

Auteur van: Liefde is een werkwoord. – Als liefde zoveel jaar kan duren. – Genieten van je relatie na 50. – Liefde na verschil. – Tijd maken voor de liefde (Liefde vraagt tijd.) – Helpen bij partnerrelatieproblemen. Het praktijkboek. – Hoe overleef je een liefdesaffaire. – Het kleine boek liefde. – Vreemdgaan met je partner. – Liefde aan het werk. – Liefde met toekomst. 4 CD’s – en zowat 400 wetenschappelijke en klinische publicaties.

Prijzen: o.a. van Emde Boas -Van Ussel prijs, Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. 2006, Gold Medal: Life time achievement, World Association of Sexology, Glasgow 2011

Alfons.Vansteenwegen@med.kuleuven.be

MASLOWPRIJS 2014 – Prof. em. Leni Verhofstad-Denève

De MASLOW AWARD 2014 – voor de meest grensverleggende psychotherapeut in Vlaanderen en als officiële blijk van erkentelijkheid ging in 2014 (26/04) naar Prof. em. Leni Verhofstad-Denève

Leni Verhofstadt-Denève (Phd.) is em. Gew. Hoogleraar in de theoretische en klinische ontwikkelingspsychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent) waar zij o.m. verantwoordelijk was voor de Postuniversitaire Opleiding in de Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Naast talrijke bijdragen in nationale en internationale tijdschriften, is zij auteur van een 8-tal boeken hoofdzakelijk op het terrein van: Theoretische en klinische ontwikkelingspsychologie; Ontwikkelingspsychologisch longitudinaal onderzoek; Adolescentiepsychologie en  didactisch en klinisch Psychodrama. Zij is Stichter-directeur van de ‘School of Experiential-Dialectical Psychodrama’ (internationaal erkend door de Federation of European Psychodrama Training Organisations: FEPTO). In 1997 werd zij aangesteld als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Aansluitend bij haar emeritaat in 2006, organiseert zij o.m. de Eenjarige Basisopleiding in de Experiëntiële & Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsycho-therapie. In 2010 werd Verhofstadt-Denève door de oud studenten van de Universiteit  Gent (GAP), verkozen tot “Psycholoog van het jaar” en werd dat jaar tevens verkozen tot erelid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama (VVP).

Actueel is zij o.m. mede-coördinator van en docent in de vierjarige postgraduaatopleiding in de psychotherapie, Optie: Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Fac. Geneeskunde, Universiteit Antwerpen).

Op gebied van Psychodrama is Verhofstadt-Denève (zowel nationaal als internationaal) vooral bekend voor haar enthousiaste begeleiding van trainingssessies (samen met haar dochter Moira Verhofstadt) waarbij zij een stevige theoretische onderbouwing van actiegerichte methodieken, hoog in het vaandel draagt.