Integratief Rouwbegeleider – Rouwconsulent

Tijdens deze jaartraining worden rouwmythes ontsluierd, en gehanteerde vaak verouderde theoretische rouwmodellen onder de loep genomen. We maken kennis met een nieuw rouwparadigma die onze kijk op rouw verruimt en gestoeld is op inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek.

In een integratief rouwmodel wordt het persoonlijk rouwtraject uitgetekend als een natuurlijk, dynamisch én uniek proces met mogelijke uitdagingen voor de rouwende. Daarnaast worden ook instrumenten aangereikt om gecompliceerde rouw en traumatisch verlies te herkennen en te “behandelen”.

We gaan dieper in op rouw in al zijn facetten: hechting als de motor van rouw, de context van gezin en familie, de zoektocht naar betekenis, het belang van rituelen,..
Specifiek staan we stil bij de kindertaal van rouw en verliesverwerking bij jongeren, rouw na zelfdoding, het ABC van de zelfzorg voor de hulpverlener,… Naast theoretische kaders, worden tal van handvaten aangeboden via concrete voorbeelden, verhalen, casussen,…

We oefenen met werkvormen en methodieken.
Maandelijks worden groepsopdrachten meegegeven en op het eind van de jaaropleiding verwerkt elke cursist zijn groeiproces in een creatief werk.

Individuele supervisies geven de cursist verdere ondersteuning en helpen deze te reflecteren over eigen thema’s, blokkades, interventies, gevoelens,…

Opleidingsthema’s

integratief rouwmodel, werken met emoties, de persoonlijkheid van de rouwende, traumaverwerking, de context, risicofactoren, betekenisverlening, hechting, zelfdoding, traumatische rouw, ouderen en kinderen in rouw.

Doelstelling

 • Kennen van actuele rouwmodellen, nieuwe visie op rouw, hechtingstheorie, trauma, risicofactoren en diagnostiek voor gecompliceerde rouw, behandeling van rouw,..
 • Kunnen toepassen van specifieke methodieken. Hechtings- en rouwstijl van de rouwende kunnen herkennen en passend interveniëren. Negatieve basisopvattingen en destructieve strategieën kunnen detecteren, exploreren en corrigeren in constructievere en helende strategieën.
 • Oude trauma’s en vroegere verlieservaringen die actuele verliesverwerking bepalen en/of belemmeren, en risicofactoren voor gecompliceerde rouw kunnen detecteren en exploreren. Innerlijke en uiterlijke hulplijnen van de rouwende exploreren en helpen mobiliseren.
 • Weten dat, en kunnen zien hoe eigen rouwgeschiedenis (van de hulpverlener) invloed heeft op het therapeutisch werk. Eigen grenzen kunnen bewaken.

Methodiek:

Allereerst worden de deelnemers intensief gevormd via theoretische en ervaringsgerichte seminaries en via workshops waarin technieken en vaardigheden getraind worden.
Andere onderdelen zijn individuele zelfstandige opdrachten en intervisies in een steungroep. Dus een degelijke theoretische scholing aangevuld met oefeningen en persoonlijk werk.

Cursisten die geïnteresseerd zijn in een getuigschrift ‘Bijzondere bekwaming in de rouwbegeleiding’ of rouwconsulent maken een supervisiecontract met één van de opleiders (min. 6 sessies).

Voor wie

Psychotherapeuten en psychologen in het werkveld of in opleiding. 

Voor iedereen die therapeutisch beter wil leren omgaan met rouwenden. De cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Inschrijven

Wij besteden veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers en hadden u graag op voorhand ontmoet voor een kennismakingsgesprek.
Hiervoor kan telefonisch een afspraak gemaakt worden bij verantwoordelijke Didier Vanhee:

Platform Psychotherapie accreditatie CPD (Continuous Professional Development): 85 – www.platformpsychotherapie.be

Locatie

Marathonstraat 3, 9000 Gent

Prijs

€ 1400,00  – middels KMO-p verkrijgt u tot 30% subsidie

Planning

De verplichte opening van het academiejaar zaterdagvoormiddag 3/10/2020 van 09.30 tot 14.00 u.

Het verplichte symposium valt op zaterdagvoormiddag 24/04/2021 van 09.30 tot 14.00 u.

Lesdagen:

10 dinsdagen van 09.30 tot 17.00 u

 • 27/10/2020
 • 24/11/2020
 • 15/12/2020
 • 19/01/2021
 • 09/02/2021
 • 16/03/2021
 • 20/04/2021
 • 04/05/2021
 • 25/05/2021
 • 22/06/2021